Gledelige tall for 50 000 østfoldinger

En fersk undersøkelse gjennomført av Folkehelseprogrammet i Østfold og ACNielsen viser at 72 % av den norske befolkningen mener at røykerne skal respektere den nye røykeloven. ? Dette er gledelige tall for de vel 50 000 i Østfold som enten har astma eller allergi. Vi skal jobbe for at den nye røykeloven overholdes, sier leder i fylkeslaget til Norges Astma- og Allergiforbund i Østfold Ellen Bonnevie-Svendsen.


Les kommentaren til Demokratens redaktør
Les lederen i Aftenposten 1. juni
Les mer på TV2 Nettavisen
Les mer på NRK Østfold
Les omtale i Dagbladet

Dermed
kan kommunene og Arbeidstilsynet, som skal føre tilsyn med at
røykeloven overholdes, få uventet hjelp fra Norges Astma- og
Allergiforbund, Østfold Fylkeslag.

– En rekke av våre medlemmer
er kronisk syke og får store helseproblemer hvis de utsettes for passiv
røyking. I dag er det derfor mange som ikke tør gå på utesteder av
frykt for å bli dårlige. Etter 1. juni vil derimot også kronisk syke
kunne oppsøke utestedene, og da er det viktig at loven blir overholdt.
Kommer vi over utesteder som gir blaffen i loven vil vi melde fra til
kommunene og Arbeidstilsynet, sier Bonnevie-Svendsen.

Bonnevie-Svendsen
lover at foreningen hennes vil være svært oppmerksomme på hvordan
utestedene overholder røykeloven de første dagene etter 1. juni.


Dette er ikke noe vi gjør for å være ondsinnet, men vi har en plikt
overfor våre medlemmer til å følge med. De skal vite at de trygt kan
ferdes på offentlige steder. Vi er særlig engstelige for at noen
gjester vil tenne seg en røyk på utesteder i kombinasjon med alkohol,
og da er det viktig at det slås ned på dette umiddelbart slik at
røykeloven blir tatt på alvor fra første dag, sier hun.

Spørsmålene som ble stilt til 1 000 nordmenn var:

?
1. juni innføres den nye røykeloven. Synes du at røykerne skal gi seg
med å røyke inne på utesteder når den nye røykeloven trer i kraft?

? Tror du de som eventuelt fortsetter å røyke inne på utesteder vil bli bedt om å stumpe røyken?

Svarene
tyder på at det er få som tror at utesteder, slik som barer og puber,
kan bli et fristed for røykerne. Hele 80 % av de spurte tror at de som
eventuelt tenner seg en røyk på et utested vil bli bedt om å stumpe
røyken.

Undersøkelsen synliggjør for øvrig at jo høyere
utdannelse og inntekt man har, desto mer opptatt blir man av at folk
skal gi seg med å røyke inne på utesteder når den nye loven trer i
kraft. Eksempelvis mener bare 62 % av personer med under 200 000,- i
familieinntekt at røykere skal overholde røykeloven. Det samme tallet
for gruppen hvor familiens inntekt er over 600 000 er 78 %.

Mens mange røykere gruer seg til tiden etter 1. juni, er begeistringen derimot stor blant astmatikere og allergikere.


For oss blir dette en gledens dag! I årevis har mange av medlemmene
våre vært forhindret fra å oppsøke utesteder på grunn av at røyking har
vært tillatt. I tillegg er det jo også en stor begivenhet for de
ansatte på utestedene som endelig slipper å oppholde seg i røykfylte
lokaler i arbeidstiden, sier Bonnevie-Svendsen.

Hun sier at foreningen vil gjennomføre en stor aksjon på Verdens Røykfrie Dag, som i år vil bli markert 1. juni.


Vi har inngått et samarbeid med Folkehelseprogrammet i Østfold hvor vi
arbeider for å forebygge røyking. Dette vil vi blant annet markere på
Verdens Røykfrie Dag. Da tar vi sikte på å besøke flesteparten av
utestedene i hele Østfold, og vi vil blant annet orientere om hvorfor
det er så viktig for oss at utestedene tar røykeloven på alvor. Men vel
så viktig: Vi vil gratulere de ansatte med dagen, sier
Bonnevie-Svendsen.