Gåbuss skal gi trippel gevinst

Et nytt samarbeidsprosjekt i Østfold skal gi bedre helse, sunnere miljø og tryggere skolevei. En halv million kroner årlig i 2009 og 2010 er satt av til prosjektet i økonomiplanen for 2010-2013.

–  Gåbuss handler om at foreldre følger barna sine til skolen istedenfor for å kjøre dem. Mange skolebarn sliter i dag med dårlig fysisk form, og i tillegg sliter mange kommuner med at stadig flere barn blir kjørt til skolen. Prosjektet ønsker å bidra til både bedre helse, tryggere trafikk og mindre belastning på miljøet. Ved å gå, ta bussen, eller en kombinasjon, kan man oppnå tre ting på en gang, sier prosjektleder Solfrid Rød Olsen i Østfold kollektivtrafikk.

Prosjektet er rettet inn mot barne- og ungdomsskoler, i første omgang i Moss og Nedre Glomma-regionen, hvor kollektivtilbudet er best. Østfold kollektivtrafikk, Grønn Hverdag, Østfoldhelsa og kommuner i Moss og Nedre Glomma-regionen samarbeider om prosjektet.

–  Vi har endel kunnskap om gåbuss i disse to regionene, men vet ikke så mye om hva som skjer i resten av Østfold. Vårt prosjekt vil derimot ha stor overføringsverdi til resten av fylket, sier Rød Olsen.

Av totalt 49 barneskoler i de tre kommunene, valgte hele 30 skoler og 745 skolebarn å delta i undersøkelsen som ble gjort i vår.

–  Jeg synes det er et utrolig flott resultat! Jeg vil anta at de fleste skolene som var med i undersøkelsen vil være interessert i å være med prosjektet videre til høsten, stråler Rød Olsen.

Før prosjektet startet var det, i følge prosjektlederen, kun Kurland skole i Sarpsborg som hadde gåbuss. I Moss var det kun Ramberg skole, mens det i Fredrikstad var gåbuss ved Borge, Rødsmyra, Årum og Nøkleby skole,

På sikt er det imidlertid ikke bare barna som er målgruppen.

–  Vi ønsker at barna skal lære seg gode vaner, både i forhold til trafikk, helse og miljø. Gode vaner dannes som kjent tidlig, og barn er flinke til å påvirke sine foreldre! Dermed henger prosjektet sammen med satsningen vi har på å få flere til å velge kollektivt, gå eller sykle til jobben, sier Rød Olsen.

Samarbeidsprosjektet vil bestå av tre deler. En nettside med klima- og helserelatert informasjon om fordelene ved å gå, sykle eller bruke buss er på trappene. Gåbuss starter til høsten på alle de barne- og ungdomsskolene som ønsker å delta i de tre aktuelle kommunene. Deretter vil det altså utformes en kampanje rettet mot arbeidsreisende, i nært samarbeid med noen utvalgte bedrifter som aktivt jobber med miljøspørsmål.

–  Det handler jo om å gi barna skoleveien tilbake. Foreldre tenker gjerne at det tryggeste er å kjøre ungene helt fram til døra på skolen, men dersom alle hadde gått, syklet eller tatt bussen, hadde jo trafikken vært mindre og skoleveien tryggere. Kanskje kan voksne også gå med barna, i alle fall et stykke av veien. Skoleelever som er avhengig av skolebuss, kan bli sluppet av litt lengre unna skolen og gå det siste stykket fram til skolen, og får slik også en helsegevinst, sier Rød Olsen.

Prosjektet hadde oppstartsmøte 15. april på fylkeshuset.

Miljønettverket Grønn Hverdag, tidligere kalt Miljøheimevernet, leder prosjektet, som driftes med egeninnsats fra kommunene. Østfold fylkeskommune støtter Gåbuss-prosjektet økonomisk.

Les mer om Gåbuss