Fylkesordfører etterlyser ni kommuner

Dagfinn Høybråten kom til Østfold for å lære av det han beskrev som det dyktigste folkehelsefylket i Norge. Men fortsatt har ni kommuner i Østfold valgt å ikke bli med på satsningen. - Det er gledelig at så mange kommuner er med på folkehelsesatsningen, men oppslutningen kunne likevel vært enda bedre. Nå må resten av kommunene bli med i Folkehelseprogrammet, fastslår fylkesordfører Arne Øren (Ap).

De tre siste fylkesplanene for Østfold har alle
løftet frem folkehelse som et viktig satsningsområde. Arbeidet med den
nye fylkesplanen for perioden 2004-2007 er godt i gang, og igjen er det
ventet at folkehelse vil få en sentral rolle. – Dette er en anledning
for resten av kommunene i Østfold til å bli med på
folkehelsesatsningen, fastslår Arne Øren.

I dag deltar kommunene
Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Rakkestad, Spydeberg, Våler,
Fredrikstad og Sarpsborg i Folkehelseprogrammet. Også Østfold
fylkeskommune er med i partnerskapet, mens Halden, Rømskog, Marker,
Råde, Rygge, Skiptvet, Hvaler, Trøgstad og Moss står utenfor.

Et spørsmål om verdier
Under
mandagens møte mellom Dagfinn Høybråten og Folkehelseprogrammet,
orienterte fylkesvaraordfører Svein Christoffersen helseministeren om
hvordan fylkesplanen i Østfold på mange måter har vært en
redningsplanke for folkehelsearbeidet i fylket.

– Folkehelse
er en ikke lovpålagt oppgave for fylkeskommunen. Like fullt har Østfold
i 12 år satset på forebyggende og helsefremmende arbeid ved å forankre
folkehelsearbeidet i fylkesplanen. Dette til tross for at vanskelig
økonomi har ført til knallharde innskjæringer i en rekke
budsjettbehandlinger, sa Christoffersen.

– For oss er folkehelse
et verdispørsmål. Hvordan kan vi som politikere unnlate å ta et ansvar
for folks helse og livssituasjon? Ungdommen og barna våre sliter for
eksempel med rusmisbruk, spiseforstyrrelser og psykososiale lidelser.
Vi kan ikke la oss stoppe av et lovverk som er mangelfullt og upresist
når vi ser de enorme samfunnsproblemene vi har, sier
fylkesvaraordføreren videre.

Christoffersen venter spent på
stortingsmeldingen om folkehelse som er på trappene og tror denne vil
legge sterke føringer på den neste fylkesplanen for Østfold.


Utfordringene i folkehelsearbeidet følger ikke kommunegrensene. Voksne
jobber i andre kommuner enn de bor, og ungdom drar til nabokommuner for
å feste. Dette innebærer at vi må samarbeide over kommunegrensene, og
vi er således helt avhengige av et samspill med kommunene for å lykkes.
Det er derfor tvingende nødvendig at vi benytter fylkesplanen som et
verktøy, siden denne planen tross alt skal samordne virksomheten til
staten, fylkeskommunen og kommunene i fylket.

Varsler offensiv
Christoffersen varsler i likhet med Arne Øren en offensiv over de ni kommunene i fylket som ikke er med i Folkehelseprogrammet.


Vi vet at mange av disse er interesserte i å være med men som ikke ser
seg i stand i det på grunn av svak økonomi. I flere av disse kommunene,
er imidlertid ikke den økonomiske situasjonen vanskeligere enn i de
kommunene som har klart å få til en folkehelsesatsning. Hvis
stortingsmeldingen om folkehelse i tillegg kan føre med seg midler til
kommune-Norge bør det være mulig å få med hele Østfold i
Folkehelseprogrammet, tror han.

Vil frigjøre midler
Svein Christoffersen håper også på at fylkeskommunen kan frigjøre ytterligere midler til folkehelsesatsningen.

Folkehelsesaken har en sterk politisk forankring i Østfold
fylkeskommune. – Nå gjelder det å snu hver stein for å frigjøre mer
midler til det forebyggende og helsefremmende arbeidet, sier han.