– Fylkeskommunen må være en pådriver

- Rollen som utviklingsaktør innebærer at fylkeskommunen i større grad må bli en aktiv tilrettelegger og pådriver for nye løsninger. Det innebærer bl.a. å ta lederskap gjennom å koordinere ulike sektorer og aktører for å få til et bedre ?helhetsgrep? på utviklingen i fylket. Det sa helseminister Dagfinn Høybråten på kontaktkonferansen for norske fylkeskommuner. Les talen her