Frivillige tar overvektige på alvor

Frivillige organisasjoner vil gjøre noe med overvektige østfoldinger!


Les omtale i Moss Avis
Les omtale på NRK Østfolds hjemmesider
Les omtale i Sarpsborg Arbeiderblad
Les omtale i Smaalenenes Avis

 

Nylig kom nyheten om at antall Østfoldmenn med
alvorlig overvekt siden 1997 har økt med over 50 prosent. Nå har
Folkehelseprogrammet i Østfold mottatt søknader for over to mill.
kroner fra organisasjoner som vil få befolkningen i mer aktivitet.

Det
var i undersøkelsen ?Østfoldhelsa 2004? at de alarmerende resultatene
om østfoldingenes kroppsvekt kom frem. Kartleggingen viste også at
store deler av østfoldingene er glade i å sitte i sofaen på fritida. Nå
tyder alt på at de frivillige organisasjonene i Østfold tar på alvor
den negative vektutviklingen som er typisk for både Norge og andre
vestlige land.

I begynnelsen av april ba Folkehelseprogrammet de
frivillige organisasjonene om å søke på 420 000,- kroner til
lavterskeltilbud for å få befolkningen i mer fysisk aktivitet. Barn og
unge var en viktig målgruppe, og responsen lot ikke vente på seg.


Totalt har vi mottatt 35 søknader fra frivillige organisasjoner,
fordelt på 12 av kommunene i fylket. Det er gledelig og prisverdig å se
den innsatsen som folk legger ned på frivillig basis. Stor søkning gjør
imidlertid at vi må prioritere, sier styreleder i Folkehelseprogrammet
Bente Holm Sælid.

Søknadene er sendt til interesserte kommuner
som har fått anledning til å lage en innstilling om hvilke tiltak de
mener bør prioriteres i sin kommune. Dermed får kommunene anledning til
å være med på vurdere hvilke lokale søknader som holder god kvalitet.


Vi er av den oppfatning at kommunene har de beste forutsetningene for å
vurdere hvilke prosjekter lokalt som er av best kvalitet. De kjenner de
lokale forholdene bedre enn en saksbehandler på fylkesnivå, sier Holm
Sælid.

Styret i Folkehelseprogrammet skal bestemme den endelige
fordelingen av midlene. Beslutningen vil bli fattet innen midten av
mai. Styret består av lokale og regionale politikere fra Høyre,
Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og
Arbeiderpartiet.