Fra røykelov til røykeslutt?

For første gang etter at den nye røykeloven trådte i kraft, starter Folkehelseprogrammet i Østfold og AOF opp en ny rekke med røykesluttkurs.

 pdf Brosjyre om røykesluttkursene kan lastes ned her

? Vi er svært spente på å se om lovendringen fører
til at flere er interesserte i å stumpe røyken. Det er ikke lenger lov
å røyke på serveringssteder, og vi er spente på å se om de kalde
månedene vi nå har foran oss inspirerer folk til å slutte. Det er tross
alt ikke så behagelig å røyke utendørs i desember, sier leder i
Folkehelseprogrammet Arvid Wangberg.

Fra før har 430
østfoldinger fulgt kursrekken, og det gjør Østfold til et av de fylkene
i landet hvor slike kurs er mest populære. Bakgrunnen for den store
interessen i Østfold er at deltagerne får tilbakebetalt kursavgiften på
750 kroner hvis de fortsatt er røykfrie etter et halvt år. Hele 40 %
har fått refundert avgiften så langt.

– Det er vanlig at de som
deltar på kursene våre føler et forventningspress fra bekjente til at
de skal klare å slutte. Det virker gjerne motiverende. I tillegg
hjelper det å ha noen å snakke med som er i samme situasjon. Deltagerne
kan både trøste hverandre, støtte hverandre og gi råd om hvordan de
skal klare å holde seg unna røyken. Mange har også sagt til oss at
kursene gjorde det lettere å slutte enn de opprinnelig fryktet, sier
Wangberg.

Hun påpeker at hvem som helst kan delta.

– Det
er mange som mener at de ikke er tilstrekkelige motiverte til å delta,
men disse kursene forsøker også å inspirere disse deltagerne. Så sant
man har en positiv innstilling og har lyst til å være med egner disse
kursene seg for alle. Kursene er tross alt lagt opp slik at dette ikke
skal være noen sørgeklubb. Vi forsøker å ha det moro å finne på sosiale
aktiviteter samtidig som vi stumper røyken, sier Wangberg.

Østfold er det eneste fylket i landet der røykerne har et slikt tilbud.


Forebyggende arbeid er ingen lovpålagt oppgave for fylkeskommunene. Vi
mener derimot at vi har et moralsk ansvar for å gjøre østfoldingene
friskere. Det er bakgrunnen for at vi blant annet engasjerer oss i
røykeslutt-arbeid, sier Wangberg.

Kursoversikt for røykesluttkursene til folkehelseprogrammet og AOF i Østfold, høsten 2004:

13. oktober: Moss (17.00)
13. oktober: Saltnes (17.00)
14. oktober: Askim (17.00)
19. oktober: Fredrikstad (17.00)
20. oktober: Halden (17.00)
21. oktober: Sarpsborg (17.00)
03. november: Rakkestad (17.00)

Påmelding kan gjøres på telefon 69 88 26 94.