Fra prosjekt til varig drift?

Helsekilden kan bli tatt over av Sarpsborg kommune. Saken skal behandles av opplæring, kultur og helsekomiteen 5. september.

Helsekilden er det eneste senteret av sitt slag i
Norge. Det drives av Folkehelseprogrammet i Østfold og er et gratis
tilbud til Østfold-skoler og yrkesgrupper som har skolebarn som
målgruppe. Her får både barn, ungdom og voksne opplæring som skal bidra
til sunne livsstilsvalg. Helsekilden bruker pedagogiske metoder som er
lite brukt i skoleverket og som involverer målgruppene på en
engasjerende og opplevelsesrik måte.

– Helsekilden har vært et
svært vellykket prosjekt som fylkeskommunen har ønsket å videreføre.
Etter at støtten fra INTERREG-programmet forsvant i 2005 har driften
deretter vært finansiert med fylkeskommunale midler alene. Det har ikke
vært uproblematisk, siden senteret i hovedsak retter sin forebyggende
og helsefremmende innsats mot kommunale grunnskoler. Derfor forsøker vi
nå å finne frem til en løsning hvor Sarpsborg kommune overtar
hovedansvaret, sier fylkesdirektør for regionalavdelingen Odd Roald
Andreassen.

Hvis politikerne aksepterer forslaget i saken vil
fylkeskommunen gå inn i nærmere forhandlinger med Sarpsborg kommune. En
intensjonsavtale mellom partene er allerede underskrevet. I saken til
fylkesutvalget er det også foreslått at fylkeskommunen fortsatt skal
støtte driften med 500 000 kroner i året, mot at Helsekilden styrker
helsetjenesten på de videregående skolene.

– Helsekilden er
det første senteret av sitt slag i Norge og har høstet nasjonal
oppmerksomhet. Vi har derfor vært villige til å strekke oss langt for å
sikre en forlengelse av driften, sier Andreassen.

Hvis
fylkesutvalget godtar innstillingen i saken, er det meningen at
fylkeskommunens tilskudd skal gis hvert år de neste fire årene. Saken
blir fremmet som en konsekvens av at fylkestinget tidligere har bedt
administrasjonen om å fremme et forslag til langsiktig drift for
Helsekilden.

– Men det er fortsatt en del avklaringer som ikke
er gjort. Hvis en endelig avtale med Sarpsborg kommune blir
ferdigforhandlet, skal saken igjen behandles av både fylkespolitikere
og de folkevalgte i Sarpsborg før kabalen er gått opp. Men vi har god
tro på at Helsekilden tilhører Sarpsborg kommune fra nyåret av, påpeker
Andreassen.