Fornøyde med kommunene sine

Østfolds politikere er ikke ukjent med mishagsytringer som fakkeltog og underskriftskampanjer. - Nå viser det seg at østfoldingene tross alt er godt fornøyde med kommunene sine, sier leder av Folkehelseprogrammet Arvid Wangberg.

pdf Last ned undersøkelsen her
Les omtale i Sarpsborg Arbeiderblad
Les omtale i Fredriksstad Blad

I
alt 8 500 innbyggere fordelt på alle kommunene i fylket deltok i helse-
og miljøundersøkelsen ?Østfoldhelsa 2004? som ble gjennomført i vår. I
dag ble resultatene presentert på en konferanse i Fredrikstad, og
resultatene er i hovedsak gledelig lesning for fylkets kommuner. For
bare hør hva innbyggerne sier:

? 9 av 10 mener at de får bra service i butikker, bank, postkontorer og lignende på bostedet

? 3 av 4 mener at kulturtilbudet på bostedet er bra

? 8 av 10 skryter av fritidsmulighetene

? 9 av 10 opplever området de bor i som trygt

? 3 av 4 er sterkt eller noe tilknyttet til kommunen sin

? 8 av 10 har bodd mer enn ti år i den kommunen de nå bor i

? 2 av 3 sier at de helt sikkert kan regne med hjelp fra andre dersom de blir syke og har bruk for hjelp til praktiske gjøremål

? 2 av 3 treffer familiemedlemmer (utenom husstanden) hver uke i fritiden

? Like mange treffer venner og bekjente hver uke i fritiden

Undersøkelsen,
som også er gjennomført i Fyrbodal i Sverige, viser at østfoldingene er
betraktelig mer fornøyde med kommunene de bor i enn svenskene.

Østfoldhelsa
2004 viser for øvrig at hele 3 av 4 østfoldinger opplever helsa si som
svært god eller ganske god. I aldersgruppen 65 ? 79 år er det kun 2
prosent som oppgir at de har svært dårlig helse. Flertallet virker også
veldig tilfredse med arbeidsmiljøet, som er svært viktig for å unngå
helseproblemer. Kun 1 av 100 sier seg helt enig i at de blir utsatt for
mobbing eller trakassering på arbeidsplassen.

– Vi håper denne
undersøkelsen kan være med på å føre en mer nyansert og positiv debatt
om Østfoldsamfunnet og befolkningens helsetilstand. Vi ser at en del
grupper av befolkningen gir oss utfordringer, men i hovedsak virker
østfoldingen faktisk veldig fornøyd med livet sitt og omgivelsene. Jeg
mener at resultatene i denne undersøkelsen og folkehelsearbeidet
generelt kan være et konkurransefortrinn når man ønsker å profilere
Østfold som et samfunn det er godt å bo i. Det er viktig når kommunene
skal trekke til seg næringsliv og arbeidstagere med høy kompetanse,
sier leder i Folkehelseprogrammet Arvid Wangberg.