Forebygger fallulykker i Sarpsborg

102 sarpinger brakk lårhalsen for to år siden. Nå sender Sarpsborg kommune ut informasjon til 386 eldre i kommunen om hvordan de bør opptre for å unngå lårhalsbrudd. Det hele er en del av prosjektet "Fiin Gammel" som skal forebygge fallulykker blant eldre.

Sarpsborg kommune deler ut en informasjonsmappe
til alle i kommunen som fyller eller har fylt 67 år i år. Her kommer
det for eksempel frem hva de kan gjøre for å ufarliggjøre fallfeller i
hjemmet, slik som løse ledninger, dumt plasserte stålamper, gulvtepper
og lignende.

– Når man blir gammel sløves sansene gradvis, men
får skjørere beinbygning og blir generelt mer utsatt for å skade seg.
Det er viktig at de "unge" pensjonistene forbereder seg på årene når
helsa blir litt dårligere og derfor deler vi ut denne
informasjonsmappen, sier prosjektleder for "Fiin Gammel", Elisabet
Martinsen.

Nødvendig sikkerhetsutstyr
Hun peker på at
mappen også inneholder informasjon om hvordan pensjonistene kan skaffe
seg nødvendig sikkerhetsutstyr og hvor mye dette koster.


Ikke alle eldre vet at det finnes hjelpeutstyr som skal hindre at de
skader seg. Det er en enkel sak å få tak i utstyr som sklimatte til
badekaret, ispigger som kan festes på skoene og truser med innesydde
fallputer. Kommunens informasjon gir et utfyllende bilde av hvilke
hjelpemidler som er på markedet, sier Martinsen.

Gode erfaringer i Rakkestad
En
lignende informasjonsmappe har vært delt ut i Rakkestad siden 1999. Her
har responsen fra kommunens innbyggere vært god, og tiltaket har
medført at flere pensjonister har fjernet fallfeller i hjemmene sine.

Foruten at mappen inneholder informasjon om å unngå fallulykker, tar den også for seg hvordan de eldre kan bedre sin helse.


Når man blir gammel blir det viktig med et godt kosthold og regelmessig
mosjon for å stå bedre rustet til alderdommen. Informasjonsmappen
omhandler hvordan kostholdet bør legges opp og hvilke aktivitetstilbud
kommunen har for sine gamle. Den er også et eksempel på at det lønner
seg å samarbeide med andre kommuner – her kopierer vi et vellykket
tiltak fra Rakkestad, sier Martinsen.

Fiin Gammel
Informasjonsmappen
er et nytt tiltak i prosjektet "Fiin Gammel", som først ble startet opp
i 1998. Kommunen har vært på hjemmebesøk i flere hundre hjem for å peke
på potensielle fallfeller, delt ut strøsand til pensjonistene og jobbet
for å flere eldre til å komme i gang med fysisk aktivitet.


Siden vi begynte med dette prosjektet har vi sett en nedgang i antall
lårhalsbrudd i kommunen. Mens vi i 1998 hadde 129 lårhalsbrudd, hadde
vi året etter 114 og i 2000 var det 102 slike ulykker i kommunen. Dette
kan være et signal om at vi har gjort en del heldige grep, sier
Elisabet Martinsen.