Folkestier i ni kommuner i Østfold

- I mange kommuner er forholdene lagt alt for dårlig til rette for personer som ønsker å mosjonere og holde seg i form. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier leder av Folkehelseprogrammet Arvid Wangberg. Nå starter arbeidet med å etablere Folkestier i ni av kommunene i Østfold som deltar i Folkehelseprogrammet.

Det er Folkehelseprogrammet i Østfold og
Nasjonalforeningen for folkehelsen som har inngått et samarbeid for å
etablere folkestier i kommunene Våler, Askim, Spydeberg, Hobøl,
Rakkestad, Aremark, Sarpsborg og Eidsberg. Fredrikstad kommune har
allerede laget en Folkesti i Onsøy i samarbeid med helselaget i Onsøy.

Hva er en Folkesti?

Det som skiller Folkestier fra vanlige turstier er at de i større grad
skal gjøres til en interessant og lærerik opplevelse. Stien skal gå
innom lokale kulturelle og historiske attraksjoner. Det skal lages kart
for hver Folkesti som orienterer nærmere om disse, forklarer
koordinator Olov Belander i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Hver
halve kilometer av Folkestien vil bli merket med et skilt slik at
turgåerne skal kunne holde oversikten over hvor langt de går. Deler av
stien vil også bli tilrettelelagt for funksjonshemmede.

– Vi
ønsker å invitere en rekke foreninger og enkeltpersoner i kommunene til
å hjelpe til med igangsettelsen av Folkestiene. Dette skal være et
tiltak som lokalsamfunnet kan være stolt av og da må det få være med på
planleggingen og utarbeidelsen sammen med kommunen. Nærmiljøet har jo
gjennom sin lokalkunnskap store forutsetninger for å peke på hvilke
kulturelle og historiske attraksjoner som bør inngå i en slik tursti,
sier Arvid Wangberg.
– For å sikre oppfølgingen av Folkestiene håper
Nasjonalforeningen at det kan dannes lokale interessehelselag for
stiene der slike helselag ikke finnes, sier Belander.

Begynte i Irland
Folkestier
ble først etablert av den irske hjerteforeningen som laget de første
stiene i 1996. Stiene ble en stor suksess i Irland og har siden spredd
seg til en rekke andre land over hele verden. Folkestiene etableres
etter samme prinsipp i alle land med felles logo som preger skilt og
materiell.

– Hensikten med Folkestiene var opprinnelig å
forebygge hjerte- og karsykdommer. Men i Østfold er vi like opptatt av
å gi befolkningen følelsen av at de får et større overskudd, økt
trivsel og bedre livskvalitet. Vi tror også slike stier er med på å
styrke den lokale identiteten og gjøre folk stolte av nærmiljøet sitt.
Forskningen viser faktisk at en sterk lokal tilhørighet kan være med på
å styrke folks helse, Vi tar sikte på å være ferdig med disse stiene i
løpet av året. Målet vårt er at det skal lages Folkestier i alle
kommunene i Østfold, sier Wangberg.