Folkemøte i Moss

Stort oppmøte da Moss kommune arrangerte folkemøte om folkehelsearbeid. Godt over 100 personer deltok.