Folkehelseprogrammet nominert til Nordiska Folkehälsopriset 2003

Folkehelseprogrammet bør få Nordiska Folkehälsopriset 2003. Det mener Kommunenes Sentralforbund, som står bak forslaget.

Fristen for å foreslå kandidater til prisen gikk ut onsdag 23. april, utdelingen av prisen skjer i august.


Det er en stor oppmuntring for alle oss som er engasjert i
folkehelsearbeidet, at KS har nominert Folkehelseprogrammet i Østfold
fylkeskommune til den Nordiske Folkehelseprisen. Det er en nasjonal
anerkjennelse for vårt langsiktige folkehelsearbeid knyttet til
fylkesplanen. Samtidig setter denne nominasjonen ytterligere fokus på
folkehelse som et viktig samfunnspolitisk tema som berører alle i
Østfold. Nominasjonen er en spore til fortsatt å satse på
folkehelsearbeidet, sier Bente Holm Sælid, leder av helse- og
sosilakomiteen i fylkeskommunen og styreleder i Folkehelseprogrammet.

Begrunnelsen
Kommunenes
Sentralforbund skriver blant annet dette i sin begrunnelse for
forslaget, som er undertegnet av administrerende direktør Olav Ulleren
og direktør Gunnar Gussgaard:

"Østfold fylke er det første i
Norge som har brukt fylkesplanen som verktøy i folkehelsearbeidet.
Gjennom tre fylkesplanperioder har Østfold hatt et langsiktig
perspektiv på sitt forebyggende og helsefremmende arbeid. Et
kontinuerlig fylkeskommunalt folkehelsearbeid gjennom 12 år er unikt i
norsk målestokk.

Den systematiske tilnærmingen som
fylkeskommunen gjør til folkehelseutfordringene i Østfold har
overføringsverdi og læringsverdi for andre fylkeskommuner og kommuner.
Folkehelsearbeidet i Østfold har også nasjonal interesse og vil gi et
viktig bidrag i utformingen av nasjonale strategier for
folkehelsearbeidet, slik det er foreslått i regjeringens
stortingsmelding om folkehelse "Resept for et sunnere Norge".

Folkehelsearbeid
er ikke en lovpålagt oppgave for fylkeskommunene. Gjennom sitt arbeid
har Østfold fylkeskommune bidratt til at regjeringen nå foreslår
folkehelse som et lovpålagt ansvar i den nye plan- og bygningsloven som
også omfatter fylkesplanen.

For å gjennomføre fylkesplanens mål
og strategier, er det så langt skrevet partnerskapsavtaler med ni av
fylkets 18 kommuner. Alle kommunene er invitert til å delta. Det er
nyskapende i Norge at en fylkeskommune inngår forpliktende partnerskap
med flere kommuner med intensjon å legge rammer for en folkebevegelse
for å realisere folkehelsemålene."

Nordiska folkehälsopriset 2003
Den
nordiske folkehelseprisen deles ut av Nordiska Ministerrådet (NMR) og
Nordiska Hälsovårdshögskolan (NHV). Prisen består av et diplom samt
50.000 svenske kroner og deles ut i forbindelse med de nordiske helse-
og sosialministrenes årlige møte i august. I tillegg inviteres
pristakeren til å gi en forelesning ved hälsovårdshøgskolan.

Prisen
deles ut til et individ, en organisasjon eller institusjon som har
gjort en viktig innsats for å forbedre folkehelsen i Norden. Det er
NHV's kollegium som bedømmer forslagene, mens det endelige valget
foretas av den nedsatte bedømningskomiteen.