Folkehelsefylke kaster ut Coca-Cola

Som de første i Norge får videregående elever i Østfold ikke lenger kjøpe brus på skolen. Vedtaket er et ledd i arbeidet for å styrke folkehelsa i Østfold og berører cirka 10.000 elever.

Beslutningen ble tatt av fylkestinget i Østfold i dag. Vedtaket innebærer at brusautomatene kastes ut, og at kantinene på de videregående skolene heller ikke kan selge brus over disk.  Vedtaket vil trolig også medføre at på sikt vil heller ikke kantinene få lov til å selge godterier.

–    Vi vil ikke lenger være sukker-pushere. Vi har som mål å være blant de ledende folkehelsefylkene i landet, og det innebærer at vi må ta ansvar for våre egne skoler og tilby elevene sunne matvarer. Vi ser en dramatisk overvektsutvikling blant barn og unge I Norge, og vi frykter en stor økning i blant annet diabetes. Vi oppfordrer derfor resten av landets fylkeskommuner til å gjøre som Østfold, sier helsekomiteens leder Inger-Christin Torp (Ap).

Vedtaket har vakt stor debatt i Østfold, og mange mener at dette er en unødvendig inngripen i individenes frihet.

–    Det er en gal oppfatning. Saken handler om fylkeskommunens rett til å bestemme at skolene skal ha en sunn profil. Til de som feilaktig mener at denne saken handler om elevenes rett til å velge hva de selv vil spise vil jeg påpeke at dette vedtaket tvert om styrker elevenes frihet. Deler av næringslivet har enorme markedsføringsbudsjetter, og i mange tilfeller blir vi påvirket til å velge produkter som gjør oss syke uten at vi engang er klar over at vi er blitt manipulert. I mine øyne er det en alvorlig frihetsberøvelse, og derfor symboliserer dette vedtaket en sterk kritikk til de deler av næringslivet som tjener seg rike på at andre pådrar seg alvorlige sykdommer, sier Torp.

Hun mener det er viktig at alle offentlige og private aktører tar et større folkehelseansvar.

–    De arenaene vi befinner oss på i hverdagen bidrar ofte til at vi blir syke, det være seg for eksempel skolen og arbeidsplassen hvor vi tilbringer store deler av livet. Slike arenaer er gjerne utformet på en måte som gjør oss fysisk inaktive og som stimulerer til et usunt kosthold, sier hun.

Østfold fylkeskommune vil som en konsekvens av vedtaket i stedet intensivere arbeidet for å tilby sunne og populære matvarer til elevene på de videregående skolene. Vedtaket får også den konsekvensen at alle de fylkeskommunale kantinene, også de som politikerne selv bruker, må utvikle en tilsvarende sunn profil som på de videregående skolene.

Østfold er fra før det eneste fylket i landet som tilbyr gratis frukt og grønt, eller subsidiert skolefrokost, til alle sine videregående elever.

For mer informasjon, kontakt leder av helsekomitéen Inger-Christin Torp, tlf +47 91 39 00 14