Tar opp hansken i Østfoldhelsa

Tidligere i høst byttet Folkehelseprogrammet navn til Østfoldhelsa. Nå har vi også fått ny styreleder. Aase Rennesund ser fram til å ta opp hansken etter Bente Holm Sælid, som gir seg etter seks års innsats. 

Etter lokalvalget i høst kom SV-politikeren Aase Rennesund fra Fredrikstad inn og overtok etter SPs Bente Holm Sælid fra Sarpsborg, som har vært styreleder siden 2001. Når Holm Sælid nå tar seg en pause fra politikken på fylkesnivå ser hun med glede tilbake på årene med folkehelsearbeid.

    – Det har vært utrolig lærerikt og utfordrende, og det mest interessante jeg har gjort i mine 12 år som fylkespolitiker. Da jeg først møtte folkehelsearbeidet i Østfold forstod jeg raskt at løsningen på Norges helseproblemer er et godt forebyggende arbeid. Dette synet står i kontrast til det tradisjonelle, hvor fokus har vært på behandling og sykehus, sier hun.

Har vokst
Østfold har større helseutfordringer enn mange andre fylker. Ifølge den avtroppende styrelederen er en av de store oppgavene i jobben det å få kommunene med på å dra lasset sammen.

    – Det er veldig viktig at vi har en felles innsats rettet mot alle innbyggerne i Østfold. Vi er stolte av å ha bygd oss opp til å omfatte nesten samtlige kommuner i fylket. Det vi har fått til viser også at forebyggende arbeid nytter. For eksempel er andelen ungdommer som røyker mer enn halvert i Østfold, ikke minst som et resultat av Østfoldhelsas innsats, sier Holm Sælid.

Vil videreføre
Påtroppende styreleder Aase Rennesund er imponert over de resultatene Østfoldhelsa har oppnådd. Med bakgrunn innenfor barnevern og sosialt arbeid ønsker hun nå å videreføre bredden i det forebyggende arbeidet.

    – Det forebyggende, samfunnsnyttige arbeidet er noe jeg er spesielt opptatt av. Jeg ønsker å vedlikeholde de gode resultatene. Samtidig ønsker jeg å se på hvordan vi kan utvide bredden i tiltakene. For eksempel kan forebyggende tiltak rettes også mot barn og unge i større grad. Et godt eksempel på dette er Helsekilden i Sarpsborg, hvor man i flere år nå har drevet helseopplæring for barn, sier hun.

Store utfordringer
Rennesund ser svært positivt på oppgaven hun nå har fått med å ta folkehelsearbeidet i Østfold videre. Samtidig innser hun at det er store utfordringer som venter.

– I årene framover må vi satse mer på utjevning av sosiale helseforskjeller. Vi ønsker å styrke den generelle folkehelsen, på tvers av sosiale skillelinjer. I årene framover kommer vi til å oppleve en relativt stor økning i antall innvandrere i Østfold. Dette er på mange måter veldig positivt for regionen. Vi må arbeide for å inkludere denne gruppen på best mulig måte, slik at vi kan få fram de gode ressursene som finnes, avslutter Aase Rennesund.