Syv millioner ekstra forebyggingskroner

Det går mot en styrking av fylkenes arbeid for å forebygge overvekt på 7 millioner kroner. – Dette er mye takket være initiativ fra Østfold, sier politisk rådgiver i Senterpartiet Morten Lund. 

Det var på mandag at gla´nyheten fra Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget kom.

–    Vi hadde mange gode formål å velge mellom når forslaget til statsbudsjett skulle justeres, men østfoldingene har regelmessig kontaktet oss for å forklare hvor viktig det er å satse på forebygging. Disse signalene har vi lyttet til. Livsstilsutfordringene er store, og vi må ta på alvor at folk bare blir tjukkere og tjukkere, sier Lund.

Han sier at statsadministrasjonen nå vil bestemme hvordan de ekstra millionene skal fordeles på fylkene. I Østfold deltar blant annet 15 av 18 kommuner i partnerskapet Østfoldhelsa. Bare Rygge, Råde og Hvaler står utenfor.

Møtte stortingspolitikere
I februar møtte Østfoldhelsa kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget sammen med Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner. Der ga de klar beskjed om at den kommende regionreformen også må tydeliggjøre fylkenes viktige folkehelseansvar. Det resulterte i at folkehelse, med all sannsynlighet, blir en lovpålagt oppgave for eventuelle nye regioner.

–    Dette møtet var sterkt medvirkende til denne ekstrabevilgningen, sier Lund.

Styreleder i Østfoldhelsa, Aase Rennesund, er glad for at feltet styrkes såvel økonomisk som lovmessig.

–    Også i etterkant av møtet på Stortinget har vi synliggjort overfor stortingspolitikerne at det er behov for mer penger til folkehelsefeltet. I Norge har vi en tendens til å bruke alle helsekronene på sykehus og pleie- og omsorgstjenester. Dette er et stort paradoks for det er jo mye smartere – og billigere – å forebygge at problemene oppstår, sier hun.

Hun tror at Østfold har blitt lyttet til fordi de ikke har argumentert for mer penger til seg selv.

–    Vi er opptatt av å styrke folkehelsearbeidet i alle fylker og da er det lettere å bli hørt. Også andre fylker har argumentert på samme måte som oss i denne saken og satt fellesinteresser fremfor egeninteresser i fokus, sier hun.

Mer penger er nødvendig
Rennesund er opptatt av at folkehelsebevegelsen i Norge ikke slår seg til ro med dagens bevilgninger.

–    Når forslaget til statsbudsjett først kom uten noen økninger til fylkenes folkehelsearbeid, var de syv ekstra millionene det beste vi kunne håpe på. Det er vanskelig å få til store endringer så sent i budsjettprosessen. Vi ser dette som et eksempel på at feltet tross alt blir lyttet til, selv om bevilgningene ligger langt under det vi mener er nødvendig. Forhåpentligvis kan fremtidige statsbudsjetter kan gi feltet et ytterligere løft. Forebyggende arbeid kan ikke drives fra Oslo alene – det må også ha en forankring ute i kommunene og fylkene, sier hun.