Satser på livscaféer

Hver time brekker en nordmann lårhalsen.

Nå gir Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa 50.000 kroner til livscaféer i Indre Østfold som blant annet kan forebygge slike brudd. Østfold er det første fylket i landet som bevilger penger til metoden som kalles «Lyst på Livet».

–Sammen med Vestfold er Østfold det fylket som har kommet lengst. Konseptet er opprinnelig utviklet i Sverige. Der har det blitt den rene folkebevegelse, hvor 1300 grupper har arbeidet med å styrke egen helse og livsglede. Det sier prosjektleder ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Trulte Konsmo.

Inntil videre samarbeides det med Marker frivilligsentral. De har sagt seg villige til å være medaktør i å få flere kommuner og frivilligsentraler i Indre Østfold til å prøve ut konseptet.

Østfolds befolkning blir eldre
I 2009 var antallet østfoldinger over 60 år om lag 62.500. I 2030 er dette ventet å vokse til anslagsvis 93.500.

–Utviklingen gjør det nødvendig å finne nye løsninger for å redusere presset på helsetjenestene. Med økende alder følger også redusert balanse, og det kan få fatale konsekvenser. 9000 brekker lårhalsen i Norge årlig. Halvparten oppnår aldri full funksjon igjen, sier styreleder i Østfoldhelsa Inger-Christin Torp.

Livscaféene bygger på ressurser
Ved at livscaféene kartlegger deltagernes egne ressurser i et hyggelig felleskap, styrkes livsglede og helse. Frivillige fungerer som sirkelledere, og lokale koordinatorer fra kommunen legger til rette og gir støtte. Konseptet handler om at deltakerne forandrer livstilen gjennom en enkel metode. Først bevisstgjøres de om behovet for endringer ved å se på gapet mellom sine vaner, og den faktiske kunnskapen de besitter om hva som gir god helse. Deretter setter de seg mål og planlegger endringer de skal gjennomføre til de møtes igjen en måned senere. På neste café deler de erfaringer og tenker gjennom hvordan dette skal bli til vaner. Til sammen møtes de minst 6 ganger.

–Gjennom å bruke denne metoden systematisk vokser nye muligheter for et godt liv fram. Gruppene arbeider seg gjennom fire områder som Verdens Helseorganisasjon har definert som ekstra viktige for eldres helse: Sikkerhet og trygghet, sosiale nettverk, kosthold og fysisk aktivitet. Noen grupper nekter å slutte fordi de trives så godt sammen og ser nye temaer de vil utforske. Eksempler på dette kan være medisinbruk eller psykisk helse. Ensomhet er et problem for mange, og her er det også mulighet for å utvide nettverket, sier Konsmo.

Utprøvd i seks kommuner
Det drives allerede caféer i kommunene Fredrikstad, Halden, Rakkestad, Sarpsborg, Spydeberg og Våler.

–Tilbakemeldingene har vært gode, og vi vet at flere har planer om å følge etter. Nå håper vi at initiativet vekker interesse i Indre. En serie med livscaféer kan holdes til bare 5.000 kroner, sier Torp.

Resultatene fra undersøkelsen “Østfold Helseprofil 2011-2012” ble nylig offentliggjort. Cirka 17500 østfoldinger deltok.

–Her så vi at flere ønsker å endre livsstil. Livscaféer er et grep for å komme innbyggerne i møte, sier Torp.

I undersøkelsen viste det seg at to tredjedeler av de mellom 65 og 79 år er fysisk aktive. Samtidig sier en tredjedel at noe forhindrer dem fra å være mer fysisk aktive enn de allerede er. På spørsmålet om du kan tenke deg å delta i en form for fysisk aktivitet som du ikke driver allerede, svarte 20 % i denne aldersgruppen at de er motiverte til mer fysisk aktivitet. Omtrent halvparten av disse var ikke allerede aktive.

–Fysisk aktivitet er ett av områdene vi tar opp i livscaféene. Uansett i hvilken alder du begynner å trene, så vil du kunne få en positiv effekt. De positive virkningene er aller størst blant de som ikke allerede er aktive. Vi ser at mange som starter å trene selv i godt voksen alder, både får sterkere muskulatur og kondisjon. Det gjør at de opplever at hverdagen blir lettere å håndtere og livskvaliteten øker. Ved å styrke balansen gjennom enkle øvelser kan de forebygge fall. Mange deltakere blir forskrekket når de oppdager hvordan balansen deres har blitt redusert. De erfarer heldigvis at noen få minutter daglig med øvelser styrker balansen, forteller Torp.