Østfold er fortsatt Sunn By!

Nylig fikk Østfold godkjent sin søknad om fortsatt medlemskap i WHO-nettverket Healthy Cities. Fylkesordfører Ole Haabeth mener det er av stor betydning for folkehelsearbeidet i fylket.

–  Et medlemskap i Sunne Byer-nettverket er viktig for å opprettholde en høy standard i folkehelsearbeidet. Ikke bare forplikter man seg til å jobbe målrettet mot en sunnere og mer aktiv livsstil blant befolkningen, man får også svært viktige impulser og knytter kontakter ute i Europa, kontakter som har vist seg å være nødvendige i gjennomføringen av prosjekter, sier Haabeth.

En Sunn By, eller Healthy City som det heter på originalspråket, er en by eller region som er tatt opp som medlem av Healthy Cities-programmet som drives av WHO. For å bli medlem må man levere en ganske omfattende søknad som beskriver konkrete målsetninger, prioriteringer og tiltak innen gitte folkehelsetema. Hver fase av programmet går over fire år. Østfold var også medlem av forrige fase.

–  Fase fem, som vi nå er inne i, retter seg mot reduksjon av ulikheter i helse og medlemmene forplikter seg til å jobbe aktivt med dette. Det overordnede prinsippet er helse og likhet i helse i all lokal politikk, og vi skal jobbe konkret med valgte tema innenfor tre hovedområder, sier fylkesordføreren. De tre hovedområdene er omsorgsfulle miljøer, sunn livsstil og sunne bymiljø og byutvikling.

Han er ikke i tvil om at Østfold har hatt stort utbytte av å være medlem av Sunne Byer, og peker spesielt på ekspertkunnskapen i WHO som blir gjort tilgjengelig for medlemmene. Det vellykkede HEPRO-prosjektet, hvor 33000 europeere ble spurt om sin helsetilstand, ble støttet av WHO og partnerene ble rekruttert fra det europeiske nettverket.

–  Det er med stolthet og glede jeg kan konstantere at Østfold er med videre i neste fase. Det viser at vi har oppnådd mye lokalt, og at vi har noe å bidra med i nettverket. Samtidig er det viktig at vi jobber videre, slik at vi kan gjøre mer med de folkehelseutfordringene vi har i Østfold, avslutter Ole Haabeth.

Les mer om Healthy Cities – WHO