Ny stortingsmelding om folkehelse kommer våren 2013

Helseminister Støres statssekretær Nina Tangnæs Grønvold presenterte denne nyheten i Rakkestad på Østfoldhelsa sin idedugnad om utgjevning av sosial ulikhet i helse sist uke.

Den nytilsatte statssekretæren hadde med seg denne positive nyheten med seg til Østfold og hun fortalte at regjeringen ønsket økt folkehelsesatsning på alle områder. Stortingsmeldingen vil trolig komme før påske 2013. Hun orienterte klart for at vi trenger gode universelle løsninger slik at alle får det bedre med mer rettferdig fordeling av godene. I tillegg trengs målrettete tiltak overfor utsatte grupper.

NRK Østfold sin reportasje og intervju med statssekretær Nina Tangnæs Grønvold.

Vi trenger å gjøre noe med at det i Norge og i alle kommunene er det sosial ulikhet i helse. Østfold har begynt godt med å være bevisst disse utfordringene. Her ligger det da også tilrette for økt satsning på godt tverrfaglig og langsiktig folkehelsesatsning, fortsatte statssekretæren. Hun ble takket for et engasjert og godt forberedt innlegg av styreleder i Østfoldhelsa Inger Christin Torp som overrakte Grønvold en helt fersk publikasjon utgitt av Østfoldhelsa, «Sosial ulikhet i helse – en gjennomgang».

Dugnaden i Rakkestad hadde god oppslutning fra hele fylket og det var en både engasjert og lydhør forsamling som fikk høre prosjektleder Niels Kr. Rasmussen fortelle om de første resultatene fra befolkningsundersøkelsen, Østfold helseprofil 2011-2012.Undersøkelsen som har en parallell undersøkelse i Latvia er nå til analyse og rapportskriving.

I Østfold må en fortsatt rette innsats mot utjevning av sosial ulikhet i helse, på utdanning og levekår for barn og unge. I Østfold viser undersøkelsen bl. a. at en relativt stor gruppe blant de yngre (18-29 år), som kun har grunnskole, føler en håpløshet med hensyn til fremtiden.

Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold: Samhandling og folkehelse Østfold-
Niels Rasmussen: Befolkningsundersøkelsen-Heprogress
Inger Christin Torp Frafall i videregående skole
Eyvin Bjørnstad: Sosial ulikhet i helse
Gunnar V. Hansen: Arbeidsliv
Per Ivar Clementsen: NAV- Levekår-Virkemidler
Utgjevning – Idedugnad i Rakkestad Program