Kåret hverdagshelter i Fredrikstad

Noen felte gledestårer, mens andre bare smilte da Fredrikstads ordfører og fylkesvaraordføreren hedret hverdagshelter i Fredrikstad.

– Dette er et av de hyggeligste oppdragene vi har hatt som politikere, fastslo Inger-Christin Torp og Jon-Ivar Nygård. Da hadde de nylig delt ut en anerkjennelse til enkeltpersoner som gjør en innsats for nærmiljøene sine, langt utover det vanlige i Fredrikstad.

Seansen fant sted på Sellebakk, i lokalene til Frivilligsentral Øst. Totalt ble det utpekt 16 hverdagshelter i kommunen. Mottakerne fikk en diplom, og et verk av Østfolds historie i fire bind til stor applaus fra de fremmøtte.

Det er frivilligsentralene, som sammen med lokalsamfunnsutvalgene, som har funnet frem til enkeltpersonene som fortjente oppmerksomhet:

Ambjørnrød: Per Øystein Larsen
Per Øystein er en positiv og engasjert person som ivrer etter å få til noe bra i sitt lokalsamfunn. Har er leder og håndballeder i Skogstrand IL, hvor han over flere år har lagt ned en betydelig innsats. Han har også vært leder for Ambjørnsrød lokalsamfunnsutvalg i mange år. Per Øystein bidrar til sitt lokalsamfunn med iver og entusiasme. Han er god på å ta initiativ og sette i gang nye prosjekter, og stiller alltid opp. – En riktig hverdagshelt.

Cicignon: Annkristin Stene-Johansen
Annkristin har et stort engasjement for kunst og kultur for barn og ungdom, og har gjennom flere år gjort en betydelig innsats for teatermiljøet i Fredrikstad. Hun gjorde en utmerket jobb som leder for Fredrikstad barne- og ungdomsteater, og senere som daglig leder for Sceneteppe, hvor hun fortsatt er engasjert. Annkristin er en ildsjel som brenner for det hun driver med, og beskrives som en drivkraft i sitt lokalsamfunn. Dette er en besluttsom dame som får ting gjort, og som samtidig er snill, og god på å samle alle i prosessen mot et felles mål.

Gressvik: Ester Johnsen
Av lokalsamfunnsutvalget i Gressvik, blir Ester omtalt som en engel. Hun har vært deltagende i besøkstjenesten Gressvik Røde kors i cirka 40 år og gjort en formidabel innsats. Hun har på eget initiativ besøkt gamle og syke for å hjelpe til med ulike gjøremål, som å handle, og kjøre til apotek og lege. Ester har er stort hjerte og vilje til å hjelpe, og har gjort en avgjørende innsats for sitt lokalsamfunn. Vi gratulerer!

Hauge: Anne-Marie Steffensen
– Anne-Marie har gjennom mange år jobbet med frivillighet i Haugeområdet til fellesskapets beste. Det er alltid hyggelig å ta en prat med Anne-Marie når vi treffer henne. Som regel møtes vi enten ved kjøp av et plagg på loppemarkedet, når hun ordner til på pensjonistkafeen, når hun serverer julegrøt eller når vi treffer henne på andre tilstelninger i Gropa og på Hauge Bruk. Selv etter at hun flyttet til nabodistriktet Rekustad, stiller hun alltid villig opp! Rosen kommer fra Andreas Edvartsen, nestleder i Hauge Lokalsamfunnsutvalg.

Kråkerøy: Nathalie Larsen Kristiansen
– Nathalie er en aktiv jente på 15 år, som har stor omsorg for alle rundt seg. Hun har vært ungdomsrepresentant i Kråkerøy LSU i 2 år. Der har hun blant annet vært med å starte Kråkerøy Ungdomsklubb, hvor hun nå sitter i arbeidsgruppen som arrangerer månedlige arrangementer. Hun er med i UngFrivillig, og har nettopp jobbet frivillig på Månefestivalen. Fire dager med renhold av festivalområdet ble unnagjort med et smil! Tross sin unge alder er hun et velkjent ansikt for de fleste på Kråkerøy. Nathalie er alltid blid og hyggelig, og stiller opp så fort noen trenger en hjelpende hånd sier representanter for Kråkerøy lokalsamfunnsutvalg.

Lisleby: Terje Adolfsen
Terje Adolfsen har vært aktiv som musiker og frivillig i Lisleby musikkorps i over 30 år. Gjennom disse årene har han lagt ned en betydelig innsats som komiteleder, styreleder og leder for korpset. De siste 5 årene har Terje påtatt seg hovedansvaret med å gjenoppbygge Nøkleby Skolekorps. Han har vært helt avgjørende for at Nøkleby nå har et blomstrende musikkmiljø. Terje har også vært musiker i Fredrikstad storband i ca 30 år hvor han også har hatt lederverv og styreverv. Terje er en aktiv person som lever for musikk, og han er også som utøvende et forbilde for unge musikere. Terje er en positiv, optimistisk og tålmodig mann, som ikke skryter av det han får til, men som i aller høyeste grad fortjener å bli sett.

Manstad og Engelsviken: Thor Martin Marthinsen
Thor Martin har gjennom mange år gjort en stor innsats for Lervik IF. Helt siden han selv var aktiv spiller i ungdommen har han vært engasjert som både tillitsvalgt og leder, og er nå ansatt i en deltidsstilling. Han har vært med på å sette i gang store prosjekter som nytt klubbhus og kunstgress. Thor Martin har hatt stor betydning for ungdommen i Vestbygda, og har også bidratt til at Lervik IF har fungert som en sosial møteplass for foreldre. Dette er en mann som er sosial, omgjengelig, positiv, engasjert, og som alltid har tid til en prat. Thor Martin legger planer og setter mål som han får gjennomført gjennom gode relasjoner med andre mennesker.

Nabbetorp: Tom Hilding Johnsen
I 57 år har Tom Hilding Johnsen vært medlem i «Øssia», og det første vervet fikk han allerede som ungdomsleder for fotballlavdelingen i 1970. Siden har det gått slag i slag i anleggskomiteen, loppemarkedskomiteen, arkivkomiteen, lovkomiteen, arbeidskomiteen, jubileumskomiteen, utleieansvarlig for klubbhuset og mye mer. Han har vært sekretær i fotballstyret, oppmann og nestleder i hovedstyret. Ikke rart han ble utnevnt til æresmedlem i 2008. Og når idretten ikke har krevd sitt, har han eksempelvis også tatt på seg tillitsverv i Seniorlauget, borettslaget, Lundheim Velforening og i lokalsamfunnsutvalget. – Vi kan ikke finne en mer verdig hverdagshelt enn Tom, er meldingen fra Nabbetorp lokalsamfunnsutvalg.

Rekustad: Trond Kurte Andreassen
Kurte er en sprudlende, blid og positiv mann med sitt hjerte i Rolvsøy IF. Der har han vært engasjert i over 20 år, og jobbet for et blomstrende og inkluderende fotballmiljø. Trond er opptatt av å gjøre det enklest mulig for alle å være med. Han har et stort engasjement for barn og ungdom, og har vært en viktig pådriver for en rekke prosjekter, blant annet sommerfotball. Kurte ser mennesker rundt seg og beriker hverdagen til mange på Rekustad.

Selbak: Morten Hagen
Morten har gjennom mange år vært en ildsjel i nærmiljøet. Han var lenge med i Selbak lokalsamfunnsutvalg, men har en pause nå. I stedet er han sterkt delaktig i Levende Museum Narnte. Det er et lokalhistorisk minimuseum bygget på og av ruinene etter Narnte Teglverk 1898-1978. Han jobbet hardt for gratis ferge Selbak-Lisleby, for utvidet busstilbud, for opprettholdelse av bibliotekfilialen mm. Han har sterke meninger om mye, og dette kommer ofte til uttrykk gjennom leserbrev
i lokalavisene!

Torp: Kay Øistad
Kay Øistad har alltid vært svært engasjert i det aller meste, og han er en stor ressurs for lokalsamfunnsutvalget. Han har vært og er aktiv i Torp IF og i pensjonistforeningen på Stabburet. Han er den selvskrevne arrangør av tilstelninger og turer i alle de organisasjonene han er medlem av. Han sitter i kommunestyret, noe han også gjorde da Borge var egen kommune. Han sier aldri nei, og hvordan han finner plass i kalenderen sin til alle sine gjøremål er en gåte for oss alle. Listen over alt han har gjort for lokalsamfunnet er så langt at vi tør ikke engang å prøve å fylle den ut, men Kay skal vite at vi er veldig takknemlige.

Torsnes: Dag Pedersen
Vi har en strålende kandidat ! Hvis det er noen som bør trekkes frem i denne sammenheng så er det Dag Pedersen !!! Han er et overskuddsmenneske og bruker mye av sin store energi til fordel for andre, spesielt innen sport og idrett og innen friluftsliv spesielt. Dag har for tredje året på rad vært primus motor for orienteringsløpet «Torsnes På Tvers». Han er idéskaper, gjennomfører og en sterk motivator for markedsføring og tilslutning. Dag «finner poster» , lager postbeskrivelser, merker det med «koder», trykker opp postbeskrivelsesmapper, markedsfører turpakka, og innhenter sponsorer til en lang deltagerpremiering. Cirka 200 turpakker er solgt for tredje året på rad. De fleste postene er plassert i Torsnes, og noen i nabo områder som Kråkerøy og Skjeberg med flott utsikt til Torsnes. Overskuddet av prosjektet disponeres av Torsnes Lokalsamfunnsutvalg i samråd med Dag. Vi har investert i blant annet turbenker og utbedret turstier. Dag har også vært en blant flere ildsjeler ved arrangementet «Bygdedag i Torsnes» som har blitt arrangert fire ganger.

En bedre kandidat enn Dag skal man lete lenge etter !!!

De bevingede ordene kommer fra Torsnes lokalsamfunnsutvalg.

Nylende og Skjærviken lokalsamfunns-utvalg
Fredrikstad er alene om ha ordningen med lokalsamfunn. I hver av disse sitter det en rekke ildsjeler som gjennom mange år har lagt ned mangfoldige timer med gratisinnsats for nærmiljøene. Det er derfor på sin plass å utpeke et par av utvalgenes ledere som hverdagshelter – som et symbol på de 21 ildsjelene som leder de ulike utvalgene.

Et slikt eksempel er John Inge Kristiansen i Nylende lokalsamfunn.

Fredly Bedehus ble Nylende Grendehus i 2006. Bedehuset var i svært dårlig forfatning, og i 2007 startet arbeidet med å gjøre dette til et funksjonelt og brukbart hus – for lokalbefolkningen. Med nåværende leder i Nylende Lokalsamfunnsutvalg, John Inge Kristiansen, i spissen satte man i gang. På kveldstid og så godt som hver eneste lørdag, uke etter uke, år etter år, sto de på til lokalbefolkningens beste, med utvendig og innvendig oppussing. Fire til seks personer stilte jevnlig opp på dugnad og Nylende Grendehus har nå blitt et viktig samlingssted for lokalbefolkningen, ikke minst for barn og unge.

Et annet eksempel er Knut-André Haugen i Skjærviken lokalsamfunnsutvalg.

Knut-André Haugen er leder for et meget aktivt utvalg som gjør en kjempeinnsats for lokalsamfunnet! Skjærviken lokalsamfunnsutvalg har fokus på å ivareta innbyggernes interesser, og setter i gang tiltak som kan gjennomføres i samarbeid med beboerne. Utvalget har satt i gang et stort prosjekt med restaureringen av en brygge, de har satt ut ørret i bekken, og leier ut kanoer til elever. Lokalsamfunnsutvalget er med på å skape tilhørighet og identitet til sitt lokalsamfunn, og bidrar til å gjøre Skjærviken til et levende og helsefremmende nærmiljø.

Både Knut-André og John Inge er flotte symboler på den frivillige innsatsen til våre 21 lokalsamfunnsutvalg: To riktige hverdagshelter!

Hverdagshelter (Klikk på tittel for å komme til saken)

Klubben på Slevik (Klikk på tittel for å komme til saken)

Gunnar Strømness Andresen (Klikk på tittel for å komme til saken)