Helsefremmende Østfoldskoler vant pris

Fylkeskommunens satsing på helsefremmende videregående skoler har gitt resultater. Nå har Østfold-skolene også fått pris.

Det var på den nasjonale folkehelsekonferansen i Oslo at prosjektet ”Interessedelt kroppsøving” ble fremhevet som det beste abstraktet – som betyr et sammendrag av presentasjonen.  Prisen på 10.000 kroner ble delt mellom Østfold fylkeskommune og Høgskolen i Østfold, som har forsket på arbeidet.

Interessedelt kroppsøving
Når elever faller ut av videregående skole, så kommer ofte de første faresignalene i kroppsøvingsfaget.  Enten så møter de ikke opp, eller så er engasjementet så lavt at de ikke består.

–Prosjektet har derfor som et av sine mål å øke gjennomføringsgraden i kroppsøving, ved at elever på første trinn i videregående får velge mellom to alternativer; Idrettsglede eller bevegelsesglede. Det første har fokus på fysisk aktivitet og idrett hvor treningsmetoder og aktiviteter blir lagt opp med tanke på idrettslig utvikling. Bevegelsesglede vektlegger i stedet  fysisk aktivitet og lek med treningsmetoder og aktiviteter med tanke på å ha det gøy.

Det sier fylkesvaraordfører og styreleder i Østfoldhelsa, Inger-Christin Torp. Hun mottok prisen på vegne av Østfold fylkeskommune og forskere ved Høgskolen i Østfold som har påvist følgende resultater i prosjektet:

  • Mer glede og trivsel i faget
  • Økt fysisk aktivitetsnivå på fritiden
  • Færre med karakter 1 og ”ikke vurdert”, og dermed mindre stryk
  • Mindre fravær i kroppsøvingstimen
  • Trygge og gode læringsmiljøer blir skapt i de to variantene
  • Elevene får følelse av medbestemmelse i egen skolehverdag
  • Innholdet i de to variantene treffer elevene godt
  • Økt tro på egen kompetanse gir økt deltagelse og bedre læringsutbytte i faget som igjen kan gi en helseeffekt

Folkehelsearbeid bedrer skoleprestasjoner
–Dette bekrefter det vi har sett i Østfold i mange år. Et forsterket fokus på elevenes helse er viktig for å bedre læringsevnen, redusere frafall og bedre skoleprestasjonene, sier Torp.

Hun forteller at selv om mange elever trives med kroppsøving, forstår nesten halvparten av elevene ikke meningen med faget, og så mange som hver femte elev mistrives.

–Knapt noe fag synliggjør forskjeller mellom elevenes ferdighetsnivå som kroppsøving. De tradisjonelle gymtimene er veldig prestasjonsbaserte, og flere synes det er vanskelig når de av forskjellige grunner ikke henger med. Hensikten i dette arbeidet er blant annet å få elevene til å føle glede med å bevege seg mer, ikke nødvendigvis sette rekord på 60-meteren, sier Torp.

Skapt nasjonal interesse
–Arbeidet i Østfold har også skapt interesse nasjonalt. Høgskolen i Østfold og Norges Idrettshøgskole har igangsatt et større forskningsprosjekt som tester ut modellen på flere skoler. Det forskes også på om den egner seg for bruk på ungdomstrinnet, sier Torp.

For mer informasjon, kontakt:

  • Styreleder i Østfoldhelsa, Inger-Christin Torp (91 39 00 14)
  • Høgskolelektor Birgitte N. Husebye (91 82 50 72)