En million til Østfold

Helsedirektoratet har utpekt Østfold som pilotfylke for å prøve ut helsekonsekvensvurderinger.

Østfold har mottatt til sammen en million kroner til arbeidet. Halvparten av midlene skal brukes til forskning.

–Helsekonsekvensvurderinger er verktøy som for eksempel kan brukes til å vurdere hvilke helsekonsekvenser som rådmannens forslag til politiske vedtak vil ha. Det sier styreleder i Østfoldhelsa Inger Christin Torp.

Ved å vurdere helsekonsekvenser av ulike muligheter, kan politikerne få en reell sjanse til å velge det alternativet som har best innflytelse på folks trivsel, velvære og livskvalitet.

–De fleste politiske vedtak har betydning for folkehelsen. Samtidig har en rekke beslutninger utilsiktede konsekvenser. Det er ofte de grupper i samfunnet med lavest utdannelse og dårligst økonomi som kommer dårligst ut, selv om det ikke var politikernes intensjon. Helsekonsekvensvurderinger skal synliggjøre hvilket alternativ politikerne bør velge for å unngå at dette skjer, sier styreleder i Østfoldhelsa Inger Christin Torp.

Alle kommuner i fylket er invitert til å være med. Følgende har besluttet å delta: Fredrikstad, Trøgstad, Råde, Moss og Våler.

Midlene skal benyttes til kompetanseutvikling i kommunene og forskning i regi av Høgskolen i Østfold, som også går inn med egne ressurser.