Flere freske folk igangsatt

5 kommuner og 19 idrettslag har så langt meldt seg på prosjektet Flere freske folk som skal få eldre Østfoldinger i mer fysisk aktivitet.

Østfold Idrettskrets leder prosjektet som bygger opp en rekke gratis aktivitetstilbud i kommunene som skal være tilpasset eldre målgrupper. Østfoldhelsa er initiativtager til prosjektet som er en del av Kommunal- og regionaldepartementets nasjonale LUK-prosjekt (lokal samfunnsutvikling i kommunene). På nasjonalt nivå har også Helsedirektoratet hjulpet til med å realisere prosjektet.

Sees i sammenheng med Aktiv på dagtid
I tillegg til å få Østfolds seniorer opp av godstolen, har prosjektet også fokus på brobygging mellom generasjoner, ulike befolkningsgrupper, skade- og ulykkesforebygging, universell utforming og bedre samarbeid mellom kommunal og frivillig virksomhet.

–Østfold Idrettskrets har gjort en fenomenal jobb i Østfold med å utvikle Aktiv på dagtid. Det prosjektet har personer som har falt utenfor arbeidslivet som sin målgruppe. Flere freske folk er derimot åpent for alle. Det betyr at når deltagerne i Aktiv på dagtid når pensjonsalder, så kan de i stedet fortsette deltagelsen i Flere freske folk, sier prosjektets initiativtager Gunnar Hjorthaug i Østfoldhelsa.

Prosjektet varer ut 2014 og involverer kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Spydeberg, Halden og Rakkestad. Prosjektet arbeider spesielt for å nå målgrupper som ikke allerede er fysisk aktive.

Foreløpig er følgende tilbud planlagt:

  • Spydeberg: Ridning og golf.
  • Sarpsborg: Golf og kickboksing.
  • Halden: Orientering og roing.
  • Fredrikstad: Golf, orientering, fotball og turgåing.
  • Rakkestad: Ulike aktiviteter.

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Gunn Norum i Østfold Idrettskrets. Prosjektlederen er tilsatt i 50 % og kan treffes på telefon 477 14 552 på følgende tider:

Mandag, tirsdag og torsdag fra 8.30 – 14.00
Onsdag fra 12.00 – 15.00

Samarbeidspartnere:
Kommunal- og regionaldepartementet, Helsedirektoratet, Skadeforebyggende forum, Sparebank 1, Østfold fylkeskommune, Østfoldhelsa, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Rakkestad kommune, Spydeberg kommune og Halden kommune.