Felles løft for tobakksfrihet

Gjennom et unikt samarbeid mellom LO i Østfold, NHO i Østfold og Østfold fylkeskommune skal alle tobakksbrukende ansatte i Østfold-bedrifter nå få tilbud om hjelp til å kutte ut tobakken om de ønsker det.

 – 31. mai er verdens tobakksfrie dag. I år er temaet Arbeidsliv, og vi er stolte av å ha fått til denne unike avtalen mellom LO i Østfold, NHO i Østfold og Østfoldhelsa og Østfold fylkeskommune. Dette er et felles løft for å hjelpe ansatte i bedriftene til å kutte ut tobakk, om de ønsker det. Vi vet at mange ønsker å kutte ut tobakken, men at det er vanskelig å gjøre det på egenhånd. Nå trår jobben til for dem, sier styreleder i Østfoldhelsa, Aase Rennesund.

I korte trekk går avtalen ut på at LO, NHO og Østfold fylkeskommune tilbyr alle bedrifter i Østfold tobakkssluttekurs. Det tilbys bedriftskurs som går over seks ganger, med inntil 12 personer per kurs. Kursleder kan komme til bedriften, enten i eller etter arbeidstid.

– Dette er et svært positivt tiltak, og en god avtale for alle parter. Tobakksbruk påvirker helsetilstanden. Bedre helse er bra både for den enkelte og for arbeidsgiveren, sier Aase Rennesund.