Fakkeltog for forebygging

Tirsdag 29. Januar møtte over fem hundre Spydeberginger opp i protest mot nedleggelse av lensmannskontoret. Et flott fakkeltog, hornmusikk, politikere og media fylte Stasjonsgata og bankplassen. 

Der flokket forsamlingen seg rundt ordfører Stein Håland, lensmann Steinar Svendsen og rådgiver Sigmund Lerheim. Spydeberg ungdomskorps sørget for feiende korpsmusikk i den flotte januarkvelden. Det ble holdt appell og over to tusen underskrifter ble overlevert Follo politidistrikt ved politimester Jens Elsebutangen.

Han tok imot underskriftene og var tydelig imponert over engasjementet og det forebyggende arbeidet som lensmannskontoret var delaktig i. Politimesteren lovte å ta med seg dette inn i det omorganiseringsarbeidet de var i gang med.

Parolen i fakkeltoget var ”Forebyggende arbeid blir best ivaretatt gjennom et kjent lokalt lensmannskontor”. Spydeberg lensmannskontor er meget aktivt i folkehelsearbeid, ulykkesforebyggende arbeid og kriminalitetsforebyggende arbeid.
Med ny organisering frykter lokalsamfunnet at dette engasjementet kan bli sterkt skadelidende eller falle bort.
 
Etter fakkeltoget holdt Spydeberg kommunestyre et møte hvor politikerne skulle uttale seg om forslaget om nyorganisering av Follo politidistrikt.

Rådmann Bente Hedum hadde i sin innstilling anbefalt politikerne å motsette seg nedleggelse av Spydeberg lensmannskontor av hensyn til innbyggernes sikkerhet og kommunens satsning på forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Denne innstillingen støttes av lensmann Steinar Svendsen, som virket svært fornøyd med oppmøtet til fakkeltoget.