Få hjelp til å stumpe røyken

Nå starter det opp nye røykesluttkurs i Østfold. Over 800 østfoldinger har så langt fulgt kursrekken.

pdf200 Brosjyre om røykesluttkursene kan lastes ned her

Det gjør Østfold til et av de fylkene i landet hvor slike kurs er mest populære. Bakgrunnen for den store interessen i Østfold er at deltagerne får tilbakebetalt kursavgiften på 750 kroner hvis de fortsatt er røykfrie etter et halvt år. Samtidig blir kursene holdt i nærheten av der folk bor, så snart det er tilstrekkelig med påmeldte.

– Det er vanlig at de som deltar på kursene våre føler et forventningspress fra bekjente til at de skal klare å slutte. Det virker gjerne motiverende. I tillegg hjelper det å ha noen å snakke med som er i samme situasjon. Deltagerne kan både trøste hverandre, støtte hverandre og gi råd om hvordan de skal klare å holde seg unna røyken. Mange har også sagt til oss at kursene gjorde det lettere å slutte enn de opprinnelig fryktet, sier konstituert leder i Folkehelseprogrammet Knut-Johan Rognlien .

Han påpeker at hvem som helst kan delta.

– Det er mange som mener at de ikke er tilstrekkelige motiverte til å delta, men disse kursene forsøker også å inspirere disse deltagerne. Så sant man har en positiv innstilling og har lyst til å være med egner disse kursene seg for alle. Kursene er tross alt lagt opp slik at dette ikke skal være noen sørgeklubb. Vi forsøker å ha det moro og finne på sosiale aktiviteter samtidig som vi stumper røyken, sier Rognlien.

Røykesluttkursene arrangeres av Folkehelseprogrammet i Østfold i samarbeid med AOF. Hver kurskveld varer i to timer. De første øktene vil bli benyttet til å motivere og forberede deltagerne på at de noen uker senere skal forsøke å stumpe røyken for godt.

– Vi ser at røykesluttkurs gir svært gode resultater sammenlignet med andre hjelpemidler som for eksempel nikotintyggegummi og røykeplaster, sier Rognlien.

Han påpeker at kurskveldene ikke har karakter av å være en sørgeklubb eller et forum for gruppeterapi.

– Tvert om. Vi ser at galgenhumoren gjerne er fremtredende og at gruppene ofte hygger seg sammen. Dette er ikke verdens ende, men for noen er det starten på en ny og sunn livsstil, sier han.

Kursene holdes på følgende datoer:

Moss, mandag 23. april klokken 18.00
Fredrikstad, tirsdag 24.april klokken 18.00
Sarpsborg, onsdag 24.april klokken 18.00
Halden, onsdag 25.april klokken 18.00
Rakkestad, torsdag 25.april klokken 18.00
Askim, torsdag 26.april klokken 18.00

For påmelding, kontakt AOF i:

Sarpsborg og Halden på tlf. 69 13 04 10
Fredrikstad og Moss på tlf. 69 36 71 55
Rakkestad og Askim på tlf. 69 88 26 94