Drikkevann i Fredrikstad

Den videregående skolen Frederik II i Fredrikstad har installert vannkjøler som en følge av initiativet fra Folkehelseprogrammet.

Les omtale i Fredriksstad Blad