Dårlig buss-tilbud i Våler

Folkehelseprogrammets undersøkelse "Østfoldhelsa 2004" viste at befolkningen i Våler var misfornøyd med buss-tilbudet. Nå tar ordføreren affære.

Les mer i Moss Avis