Boligsosial politikk må prioriteres

Det er nødvendig med sterkere kommunal innsats i den sosiale boligpolitikken i åra framover.

Det skriver førstelektor Geir C. Tufte ved Høgskolen i Østfold i en kronikk som i disse dager står på trykk i lokalaviser i Østfold. Les hele kronikken her.