Bilder fra folkehelsekonferansen i Østfold høsten 2003

                    Terje Brevik fra Forum Teater spilte "Den innbilte syke" av

img4035f253a8eee.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terje Brevik fra Forum Teater spilte "Den innbilte
syke" av Moliére.

 img4035f2b997d98.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helseminister Dagfinn Høybråten vil satse på
pilotfylker. Det kom frem under hans tale til fylkeskommunene.

img4035f3d061e7f.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere fylkesordfører i Nord Trøndelag, Merethe Storødegård,
gratulerte Fredrikstad med opprykket til eliteserien
(iført supporterutstyret til Ålesund som gikk motsatt vei)

 

img4035f2eb497df.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At Petter Solberg styrker folkehelsa i Spydeberg ble poengtert
i talen til ordfører Stein Håland.

 

 

img4035f1e85a218.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor Roar Amdam fra Høgskulen i Volda satte
partnerskap inn i et teoretisk perspektiv.

  img4035f34cc6022.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lydhør forsamling mottok Amdams budskap.

 

img4035f3e7b9cc4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen tvil om folkehelse-engasjementet i Akershus
fylkeskommune. Her representert ved rådgiver Thomas Tvedt.

 

img4035f36defbdb.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fylkesdirektør i Østfold fylkeskommune, Odd Roald Andreassen,
fortalte om samarbeidet mellom offentlige, frivillige og private
aktører i Østfold.

 

 

img4035f3a0ba07a.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådgiver Reidar Mørk i KS var en av møtelederene.

img4035f23aa4ac4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasse Johnsen og Birgit Gudim Søland og imponerte
alle med flott sang under festmiddagen.

 

 
img4035f386d2720.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenche Tuman Johnsen sto for taffelmusikken.

img4035f3b65d402.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Brattli i Norsk nettverk av
helse- og miljøkommuner i ivrig dialog.

 

 img4035f278c8725.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divisjonsdirektør Gunn-Elin Aa Bjørneboe
orienterte om hva Sosial- og helsedirektoratet kunne bidra med
i utviklingen av lokale og regionale partnerskap.

 

img4035f296422c6.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og til slutt fikk deltagerne summert opp
sine tanker rundt oppbygging av regionale partnerskap
i folkehelsearbeidet.

(Alle foto: Ole Henrik Storeheier)