Bilder fra «Folkehelsedagen 2004»

Folkehelsedagen 2004 ble arrangert 13. mai. Arrangementet markerte oppstarten av Helsekilden, det første helse- og miljøeventyret i Norge. Se bilder fra arrangementet nedenfor:

img40d14e15582ab.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Helsesjef i Sarpsborg kommune, Øyvind Werner Johansen, ønsket velkommen til Folkehelsedagen i Østfold 2004.

 

img40d14d26a8925.jpg

Politisk rådgiver i Helsedepartementet, Line Henriette Holten Heimdal, orienterte om folkehelsemeldingen og skolenes plass i denne.

img40d14e005f7da.jpg

Musikkgruppen Kite sto for underholdningen.

img40d14dd2372f5.jpg

Rektor ved Sandbakken barneskole, Per Egil Thorsen, i dyp konsentrasjon. Folkehelsedagen 2004 samlet over 100 personer hvorav det meste var skolepersonell fra Østfold.

img40d14da71f6a6.jpg

Høgskolelektor Jon Pihlstrøm praktiserer ikke ordinær enveiskommunikasjon. Deltagerne på folkehelsedagen fikk prøve seg på metoder som også vil bli brukt på Helsekilden.

img40d14dbcd9917.jpg

Deltagerne fikk prøve seg i rollespill. Ved å innta roller som eksempelvis elev, foresatte og skoleleder fikk de øve seg på situasjoner de kan møte senere i livet.

img40d14d6f61666.jpg

Stemningen var god og latterutbruddene mange. Læring gjennom deltagelse skaper begeistring. Her er det helsesøster Vibeke Olstad fra Sarpsborg som drar på smilebåndet.

img40d14d5c72ee9.jpg

Også elever deltok på arrangementet. Kirkebygden skole i Våler stilte med representanter fra elevrådet, deriblant Jean M. Haavold.

img40d14cf0997c5.jpg

Fylkesvaraordfører Svein Christoffersen deltok på arrangementet og sørget for den formelle innvielsen av Helsekilden.

img40d14d0ed6f83.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Erlandsson og Anne-Sofie Skälegård viste eksempler på programmer som Helsekilden skal benytte.

img40d14de60c7be.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikum blir involvert når Helsekilden skal demonstrere metodikken som benyttes overfor skolebarn.img40d14d428ad66.jpg

Så ble Helsekilden formelt åpnet, og deltagerne kunne for første gang ta lokalene i øyesyn.

(Alle foto: Kim Bomstad)