Bilder fra «Folkehelsedagen 2002»

Hvert år arrangerer Folkehelseprogrammet i Østfold "Folkehelsedagen". Dette er festdagen for østfoldinger som arbeider med forebyggende og helsefremmende aktiviteter. Den første folkehelsedagen ble holdt i Svinndal i 2002.

 

img4035ed9c8885b.jpgimg4035ecf6ad970.jpg 

 

 

 

 

 

Folkehelsedagen i 2002 ble arrangert i Svinndal og markerte startskuddet for Folkehelseprogrammet. På bildet til venstre ser vi folkehelserådgiver i Spydeberg, Gunnar Hjorthaug, som orienterte om samarbeidet med frivillige organisasjoner. På bildet til høyre ser vi styreleder i Folkehelseprogrammet, Bente Holm Sælid, i samtale med ordfører i Våler, Gretha Thuen (til høyre).

img4035ed091b1ab.jpgimg4035ed1d66ca6.jpgimg4035ed3a0794b.jpgimg4035ed63d4a6f.jpg

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Eidsbergs ordfører Knut Herland (til venstre) og ordfører i Rakkestad John Thune var blant deltagerne. På bildet til høyre ser vi fra høyre fylkesordfører Arne Øren, ordfører i Råde, Øyvind Nygård,fylkesvaraordfører Svein Christoffersen og varaordfører i Råde, Gerd Skovdahl.

img4035ed7624e06.jpgimg4035ed86c872c.jpg

 

 

 

 

På bildet til venstre ser vi leder av Østfoldhelsa, Arvid Wangberg (til venstre), styreleder Bente Holm Sælid og Thorgeir Hernes (Helsedepartementet). På bildet til høyre ser vi Finn Martinsen (folkehelserådgiver hos Fylkeslegen og Lars Tore Martinsen (folkehelsekoordinator i Askim).

 

img4035edd852ce9.jpg

img4035edc581363.jpg

 

 

 

 

   

 

Bygdesentralen i Svinndal er et senter for frivillig aktivitet i bygda. Den ligger ligger midt i Svinndal sentrum og åpnet i 1995. Nærmiljøsenteret var det første synlige resultatet av det folkehelsearbeidet i Østfold som er forankret i fylkesplanene. Sesjonen om Sunne Østfold ble avviklet her (se bilde til høyre).