Ber Brustad om 1 krone

Styreleder i Folkehelseprogrammet i Østfold, Bente Holm Sælid (Sp), etterlyser statlige midler til den foreslåtte frukt- og grøntordningen i Østfold. 


Les omtale i Moss Avis

– Vi ser at staten i dag støtter fruktordningen i grunnskolen med 1 krone per dag for de elevene som er med. Jeg mener at vi burde få en tilsvarende støtte hvis vi innfører en frukt- og grøntordning for de videregående elevene. Da ville vi kanskje også lykkes å få med resten av landet på en slik satsning, sier hun.

Forskning viser at gratis frukt og grønt er et godt folkehelsetiltak uansett hvilket skoletrinn det blir innført på.

– Dette er en utgift til inntekts ervervelse for samfunnet. Vi har forskningen i ryggen når vi sier at sannsynligheten for at disse tiltakene vil gi positiv effekt på folkehelsen er stor. Norge har store helseproblemer. Helseministeren må forstå at løsningen på disse problemene ikke er bedre sykehus, selv om det også er viktig. Løsningen er et godt forebyggende arbeid, men da må det satses i en helt annen skala enn i dag, sier Holm Sælid.

Hun er positiv til kunnskapsminister Øystein Djupedal som nylig bekreftet at Soria Moria-erklæringens intensjon om å etablere en gratis fruktordningen i grunnskolen skal gjennomføres inneværende stortingsperiode.

– Men vær så snill å ikke kom med tomme løfter, for det er fryktelig uheldig for oss som jobber på lokalnivået. Når sentrale myndigheter lover gratis frukt og skolefrokost så medfører det at vi som jobber på grunnplanet ikke forsøker å innføre det selv. Hvem vil vel bruke masse krefter på noe som kommer fra sentralt hold allikevel. Derfor blir tomme løfter dobbelt uheldig, fastslår Holm Sælid.

Hun håper Folkehelseprogrammets forslag til gratis frukt og grønt og subsidiert skolefrokost kan bli en realitet fra skoleåret 2008/2009.

– Men dette er en svært stor kostnad for fylkeskommunen. Totalt vil det koste over seks millioner kroner, så skal vi få til det vil det være en stor fordel å finne eksterne finansieringskilder som er villige til å bidra. Vi må huske på at de som høster fortjenesten av vårt forebyggende arbeid er kommuner og helseforetak. Det er de som får færre folk å behandle hvis vi lykkes med vårt arbeid, og derfor er det bestandig vanskelig å få fylkeskommuner til å bruke mye penger på forebygging, sier hun.