Befolkningsundersøkelse til 20.000 østfoldinger

Østfold fylkeskommunes internasjonale arbeid gir resultater. EU bidrar nå med fire millioner kroner til en folkehelseundersøkelse som rettes mot over 20.000 østfoldinger i 2011.

Vi trenger kunnskap for å vite hvor det forebyggende og helsefremmende arbeidet bør settes inn. I tillegg er denne undersøkelsen et av flere verktøy vi kan bruke for å følge endringer i østfoldingenes helsetilstand. Det sier Aase Rennesund, leder av det regionale folkehelsepartnerskapet Østfoldhelsa.

Undersøkelsen blir en oppfølging av Østfoldhelsa 2004, da 18.000 østfoldinger for eksempel besvarte spørsmål om blant annet deres helse, lokale miljøforhold og synspunkter på kommunale tjenester og nærmiljø. Den vil trolig bli gjennomført høsten 2011 og vil bli kalt ”Østfoldhelsa 2011”. Den vil medføre at hver kommune får lokal informasjon som vil hjelpe de i planleggingen av sine tjenester til befolkningen. Spørsmålene vil også bli stilt til innbyggere i latviske kommuner som deltar i prosjektet.

–Det vi vil utfordre kommunene på er selv å finansiere deler av prosjektet slik at man kan få sammenlignbare data mellom bydelene. Skal vi få til det må vi ha større utvalg i byene enn det som så langt er finansiert. I det minste bør store byer som Sarpsborg, Moss, Halden og Fredrikstad vurdere dette, slik at man i fremtiden kan målrette tiltak der hvor utfordringene er størst, sier Rennesund.

Høgskolen i Østfold deltar i prosjektet, som er kalt Heprogress, gjennom forskning og ved å tilrettelegge for relevant utdanning. Kommunene Moss og Hobøl er også med i satsningen.

–Østfold fylkeskommune hadde kostnader på cirka 50.000 kroner med å utforme prosjektsøknaden som medførte at EU støttet prosjektet med cirka fire millioner kroner. Det viser at det er mye å hente på internasjonalt arbeid, sier leder av folkehelsekomiteen i Moss kommune, Siv Jacobsen.

Selv bidrar Østfold fylkeskommune med i underkant av en million kroner til prosjektet.

–Dette er en inspirasjon til fortsatt å jobbe med internasjonale spørsmål. Andre land ligger ofte lenger fremme enn Norge på viktige spørsmål. Det er viktig å ta i bruk denne kompetansen. I dette prosjektet vil vi for eksempel innarbeide en modul i spørreskjemaet som for tiden er under utvikling i Eurostat, som er EUs statistikkontor. Vi vil med andre ord være en av de første regionene i Europa, om ikke den første, som tar i bruk dette verktøyet. Det vil gi helt ny helseinformasjon om risikogrupper i Moss, sier Jacobsen.