Baltiske land involveres i Nordprofil

De baltiske land blir med på helse- og miljøundersøkelsen som skal gjennomføres i 2004. Det kom frem da forskere fra hele Skandinavia møttes i Gøteborg for å planlegge undersøkelsen som Folkehelseprogrammet i sin tid tok initiativ til.

– I utgangspunktet var det meningen at
undersøkelsen bare skulle gjennomføres i Skandinavia. Vi har imidlertid
fått forespørsel fra de baltiske land som også ønsker å være med. Siden
Østfold fylkeskommune allerede har et samarbeid med regioner i disse
landene, var det naturlig for oss å utvide undersøkelsen til også å
omfatte flere nasjoner, sier Arvid Wangberg i Folkehelseprogrammet.

Nordprofil
er den første undersøkelsen i sitt slag. Tidligere har lignende
undersøkelser vært gjennomført i enkeltstående kommuner, men aldri før
har et tilsvarende studie blitt gjennomført på tvers av så mange
landegrenser.

– Det spesielle med vår undersøkelse er at
innbyggerne selv gir uttrykk for hvordan de ser på sin egen helse og
miljøet dem lever i. Dette er et korrektiv og et supplement til andre
statistikker og informasjon vi sitter med. Sammen skal denne kunnskapen
danne et grunnlag for forebyggende og helsefremmende tiltak der vi ser
at det er behov for innsats. Den skal også være et bidrag til at vi kan
måle helsetilstanden i befolkningen over tid, sier Wangberg.

I Norge er det Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner som er ansvarlig for prosjektet, med bistand fra Folkehelseprogrammet.


Undersøkelsen vekker stor oppsikt i hele Europa, og vi har blant annet
fått støtte av EU og Sosial- og helsedirektoratet til arbeidet, sier
Wangberg.