Aremark får frivillighetssentral

Sosial- og helsedirektoratet har plukket ut Aremark som en av syv søkere som får støtte til frivillighetssentraler. ? Folkehelse er allerede et satsningsområde i kommunen vår ved at vi er med i Folkehelseprogrammet i Østfold. Dette vil løfte folkehelsearbeidet i kommunen vår ytterligere frem, sier ordfører Tore Johansen.

Aremark konkurrerte med 51 andre søkere om å få
støtte til frivillighetssentral i 2004. Det var satt av cirka 1,5
millioner kroner som skulle fordeles på søkerne.

– Vi hadde
søkt om støtte til en halv stilling, og det fikk vi. Vi vil nå årlig
motta et tilskudd til sentralen vår på 112 500 kroner. I tillegg mottar
vi støtte fra Folkehelseprogrammet i Østfold som blant annet vil bli
brukt til dette formålet, sier Johansen (bildet).

I følge
Sosial- og helsedirektoratet, ble Aremark Bygdesentral A/L tildelt
støtte fordi søknaden var veldig godt forberedt. Den viste at sentralen
var ment som et tilbud til alle innbyggerne og ikke bare til bestemte
målgrupper. I tillegg var det avgjørende at søknaden var forankret i
kommunestyret, og at det forelå planer om å overføre ansvaret for
sentralen til frivillige krefter.

– Bygdesentralen skal legge
til rette for et økt frivillig engasjement i Aremark. Den skal rett og
slett gjøre kommunen vår til et bedre sted å bo. Den skal være en
møteplass for innbyggerne våre og være en brobygger mellom mennesker og
frivillige organisasjoner i Aremark, sier Johansen.

Bygdesentralen er tenkt å ha en rekke oppgaver.


Blant annet skal den legge til rette for kulturelle aktiviteter. Den
skal være en fritidsklubb for ungdom og den skal koordinere
besøkstjeneste for eldre i bygda. Den skal formidle hjelp til
småbarnsforeldre som behøver barnevakter, den skal holde kurskvelder,
drive kafé, etablere studieringer og skape trivselsarrangementer på
sykehjemmet. Vi vil bygge stein på stein slik at frivillighetssentralen
blir et senter og en hjørnestein for bygdefolket, sier ordføreren.