Åpen dag om partnerskap

Onsdag 17. september arrangerer Folkehelseprogrammet studiedag i Fredrikstad. På dagsorden står partnerskap som strategi i folkehelsearbeidet.

– I Østfold bruker vi partnerskapsmodellen som en strategi for å samle ulike aktører om en forpliktende og tverrfaglig folkehelseinnsats. Spørsmålet er om det er mulig å utvikle partnerskapsmodellen ytterligere. Dette er et spørsmål som denne studiedagen vil omhandle, sier Arvid Wangberg (bildet) i Folkehelseprogrammet.

Men også den nye Stortingsmeldingen om folkehelse, Resept for et Sunnere Norge, vil stå i fokus. Nils Söderman underviser i folkehelseteori ved Högskolan Trollhättan/Uddevalla og har også jobbet med folkehelsespørsmål i mange år i svenske kommuner. Sverige har kommet svært langt i folkehelsearbeid på lokalt nivå, og han vil ta for seg hvordan den nye norske folkehelsestrategien samsvarer med svenskenes syn på hvordan folkehelsearbeid bør legges opp.

Arrangementet er åpent for alle interesserte. Påmelding kan rettes til sekretariatet for Folkehelseprogrammet (69 11 75 39) innen 15. september.

PROGRAM 17. SEPTEMBER 2003

09.00 Kaffe / te / frukt
09.30 Velkommen ved Arvid Wangberg, leder av
Folkehelseprogrammet.
09.45 Partnerskap som ny arbeidsmåte for offentlig sektor, Helge
Ramsdal
10.30 Pause
10.45 Partnerskap som ny arbeidsmåte for offentlig sektor forts.
11.15 Lunsj
12.00 Erfaringer med lokalsamfunnsprosjektet i Fredrikstad.
Partnerskap i praksis ved Terje Heen, leder av lokalsamfunnsprosjektet.
13.00 Pause
13.15 Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003), Resept for et sunnere
Norge, sett fra et svensk ståsted. Hvordan samsvarer stortingsmeldingen med et folkehelseteoretisk fundament? Ved Nils Söderman, lærer ved Högskolan Trollhättan / Uddevalla.
14.15 Pause
14.30 Diskusjon i plenum.
15.00 Dagen avsluttes.