Aktiv på Dagtid nominert til hederspris

Østfold Idrettskrets og Aktiv på Dagtid kan ta gullegget!

Det er Norges Idrettsforbund som har nominert Østfold Idrettskrets og Aktiv på Dagtid som en av tre kandidater fra idretten. I sin begrunnelse skriver NIF:

Prosjektet har bidratt med å sette idretten på kartet også for personer som står utenfor arbeidslivet, og det har blitt utviklet et velfungerende lavterskeltilbud. Fra et prosjekt med to kommuner, har dette utviklet seg til å inkludere 14 kommuner pr. 28.06.2011. Fra en start med 600 deltakere har en i 2010 hatt over 2050 deltakere. Prosjektet er et godt eksempel på at det kan gi god effekt ved å inkludere idretten og dens kompetanse i arbeidet med andre aktører. Samarbeid med idrettslag gjør også at flere finner en vei inn i idrettslaget og et miljø som flytter en fra en inaktiv hverdag til humørfylt og aktiv hverdag.

ExtraStiftelsen Helse og Rehabiliterings hederspris GULLEGGET er en nasjonal pris som deles ut til et prosjektet som har utmerket seg innenfor et eller flere av disse områdene:

  • Nyskapning og kreativitet
  • Spesielt gode resultat og nytte i forhold til målgruppen
  • Samarbeid, enten tverrfaglig, mellom organisasjoner og/eller mellom organisasjonen og fagmiljøer.
  • Skapt engasjement og entusiasme

Vinneren får en statuett og et pengebeløp på 100 000 kroner. De to andre nominerte organisasjonene får 25 000 kroner hver.

Østfoldhelsa er en av flere aktører I Østfold som deltok i prosjektet, som nå er en del av den ordinære driften til Østfold Idrettskrets. Les mer om prosjektet her.