9 av 10 anbefaler forlengelse

Ni av ti mener Folkehelseprogrammet i Østfold er vellykket og bør fortsette, viser en undersøkelse fra Norsk Gallup. Programmet har blant annet bidratt til å senke andelen røykere i Østfold med ti prosent og fått skoleelever til å drikke vann i stedet for brus.


Les omtale i Moss Avis

I
perioden 2002 ? 2004 arbeidet Folkehelseprogrammet systematisk for å
bedre helsa og livskvaliteten til østfoldingene. Rundt tusen
aktiviteter ble gjennomført.


Det er ikke uten grunn at tidligere helseminister Dagfinn Høybråten
fattet for interesse for det arbeidet som er gjort i Østfold. Når han
fikk resten av landet til å bygge opp partnerskap etter mønster av
Folkehelseprogrammet i Østfold, var det et uttrykk for at vi har gjort
mye riktig, sier styreleder i Folkehelseprogrammet Bente Holm Sælid
(bildet).

Nå er Folkehelseprogrammet evaluert, og i
undersøkelsen svaret 87 prosent at programmet er vellykket. Rundt 80
prosent mener at folkehelsearbeidet har fått mer oppmerksomhet og at
kunnskapen om temaet har økt. To tredjedeler svarer at programmet har
gitt synlige positive resultater.

– Vi er svært fornøyde med
disse resultatene. Dette betyr at Folkehelseprogrammet har nådd frem,
og vi tror programmet har gjort flere østfoldinger bevisste på å vare
på helsa si, sier Holm Sælid.

Undersøkelsen er i hovedsak
foretatt blant politikere og administrativt ansatte i Østfold
fylkeskommune og kommunene Aremark, Askim, Eidsberg, Fredrikstad,
Hobøl, Rakkestad, Sarpsborg, Spydeberg og Våler.

Røyking: Gratis
røykesluttkurs. Rundt 40 prosent av de 400 deltakerne ble røykfrie.
?Røykfri? prosjektet ga røykfrie videregående skoler, og 80 prosent av
8. klassene i fylket ble mobilisert til å drive tobakksforebyggende
undervisning.

Vannprosjektet: Gjennom et spleiselag har alle
de videregående skolene og halvparten av ungdomsskolene installert
vannkjøler. Etter langvarig pressedekning tilbød Sparebankstiftelsen
gratis vannkjølere til alle videregående skoler på Østlandet.

Folkestier:
Alle partnerkommuner har fått eller skal etablere folkesti, en turløype
som skal motivere folk i alle aldre til å mosjonere.

Helsekilden:
Ved det populære opplevelsessenteret får barn og ungdom undervisning om
livsstil og holdninger gjennom drama og rollespill. Senteret har holdt
undervisning for over 4 000 personer i løpet av det første året og har
på det meste hatt ventelister på et halvt år.

Helseovervåking:
Folkehelseprogrammet gjennomfører helseundersøkelser for å måle
endringer i befolkningens helsetilstand. Blant annet ble Østfoldhelsa
2004 gjennomført i fjor blant 8 500 østfoldinger, og en ny undersøkelse
er planlagt i 2009.

Styret for Folkehelseprogrammet, som består
av kommunale og fylkeskommunale politikere, har vurdert arbeidet, og
konkluderer med at Folkehelseprogrammet bør videreføres som et
fylkesdekkende program i perioden 2006 ? 2009. Alle kommunene i Østfold
bør inviteres til å delta. De mener også at Folkehelsesekretariatet bør
videreføres som et kompetansesenter for folkehelsearbeidet og som en
koordinerende instans for Folkehelseprogrammet. Styret mener dessuten
at Helsekilden bør fortsette som prosjekt i tre nye år. Saken skal
avgjøres av fylkestinget den 15. juni. Her skal politikerne også ta
stilling til en eventuell forlengelse av Helsekilden.