800 000 kroner til nærmiljøanlegg

Det er fortsatt 800 000 kroner igjen til forenklede nærmiljøanlegg i Østfold.

Les mer på hjemmesidene til Østfold fylkeskommune