700.000 til fysisk aktivitet

Østfoldhelsa lyser nå ut 700.000 kroner som skal brukes på arbeid for å få befolkningen i mer fysisk aktivitet.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet via Helsedirektoratet som bevilger midlene, som forvaltes av landets fylkeskommuner. Midlene skal gå til prosjekter som innebærer lavterskelaktivitet og tiltak for grupper som er lite aktive og som faller utenfor de ordinære aktivitets- og idrettstilbudene. Tilskuddsordningen retter seg mot større tiltak og skal bidra til kontinuitet og langsiktighet å utjevne sosiale forskjeller.

For mer informasjon, klikk her eller kontakt saksbehandler

Jan Petter Olsen på 47 31 26 60. Søknadsfrist er 8. juni.

Slik ble fjorårets midler fordelt