466 000 kroner skal trimme østfoldingene

I disse dager tildeles 466 000 kroner til frivillige organisasjoner som har søkt om støtte til å få befolkningen i mer fysisk aktivitet. 

Organisasjoner i hele Østfold får i disse dager brev fra Østfoldhelsa som informerer om tilskuddet.
 
– Overvekt er et økende problem. For eksempel har gjennomsnittsvekten på en voksen mann økt med 9,1 kg de siste 30 årene. Dette er alarmerende. Det sier Trine Falstad, folkehelserådgiver i Østfoldhelsa.

Dette er fjerde året på rad at Østfoldhelsa tildeler midler for å få befolkningen i mer fysisk aktivitet.
 
– Vi har tidligere fordelt 1.130.000 kroner til den samme ordningen. I tillegg har vi igangsatt en rekke andre tiltak for å få befolkningen i mer fysisk aktivitet, finansiert med andre midler, sier Falstad.

Østfold idrettskrets’ prosjekt ”Aktiv på dagtid” er blant tiltakene som har mottatt støtte. Prosjektleder André Hansen melder om økende oppslutning om tilbudet og er tilfreds med å bli prioritert i tildelingen av midler.  
 
– Aktiv på dagtid bidrar til at mennesker som står utenfor arbeidslivet gis mulighet til å delta i et aktivitetsmiljø. For bare 200 kroner får tusenvis av mennesker i Sarpsborg og Fredrikstad mulighet til å delta på en rekke varierte treningstilbud. Konseptet er blitt svært godt mottatt og så mange som 300 er nå med. Men fortsatt strømmer det folk til, sier Hansen.
 
Midlene retter seg mot den inaktive delen av befolkningen, særlig barn og unge. Støtten er fordelt til tiltak rettet mot målgrupper som er falt utenfor de ordinære tilbudene for å få folk i fysisk aktivitet, eksempelvis de tradisjonelle idrettsaktivitetene.
 
Østfoldhelsa samarbeider med Helsedirektoratet om ordningen.