1,25 millioner til forenklet nærmiljøanlegg

Østfold har fått tildelt ny kvote spillemidler og har nå 1 250 000 kroner som kan brukes til forenklede nærmiljøanlegg. ? Vi oppfordrer alle interesserte til å søke om støtte, sier Jan Petter Olsen i Østfold fylkeskommune.

En rekke
aktører har anledning til å søke om spillemidler til forenklede
nærmiljøanlegg. Eksempelvis kan både fylkeskommunen, kommuner, skoler,
FAU, idrettslag, andelslag, frivillige organisasjoner, velforeninger og
borettslag få støtte. Aktører med kommersielle interesser er ikke
søknadsberettiget.

– Forenklede nærmiljøanlegg er å betrakte som
uteanlegg eller uteområder der hensikten er å fremme fysisk aktivitet
for personer som ikke er organisert i lag eller foreninger. For å få
støtte er hovedregelen at slike tiltak må ligge i nærheten av
bo-områder, ved skolen eller plasser hvor befolkningen ofte møtes. Et
eksempel på nærmiljøanlegg kan være folkestier som mange kommuner i
Østfold nå oppretter, sier Jan Petter Olsen (bildet).

Slike
anlegg kan støttes med inntil 50 % av totalutgiftene. Det maksimale
tilskuddet vil i så fall være 40 000 kroner, basert på et
kostnadsoverslag på opptil 80 000 kroner. Det gis ikke tilskudd til
anlegg hvor totalutgiftene er mindre enn 20 000 kroner.

– Men
søkere må da være oppmerksomme på at innsatsen ikke bare måles i hvor
mange kroner som settes av til tiltakene. Dugnadsinnsats er et eksempel
på ressursbruk som kan omregnes i kroner. Det gjelder for begge de to
typene av nærmiljøanlegg, sier Olsen.

Det er vanligvis kulturetatene i kommunene som håndterer spillemidler til nærmiljøanlegg.

– De som ønsker støtte må derfor søke oss om midler via kommunen. Søknadene vil få svar innen fem uker, garanterer han.

Olsen
påpeker at av potten på 1, 25 millioner kroner er 450 000 kroner
ubrukte midler fra foregående år og 812 000 kroner nye friske midler i
år. Det er ingen søknadsfrist.

– Jo raskere søknadene kommer
inn, desto høyere er sannsynligheten for å få støtte. Førstemann til
mølla får første male, sier Olsen.

I tillegg til forenklede nærmiljøanlegg, brukes det også spillemidler til ordinære nærmiljøanlegg.


For ordinære nærmiljøanlegg er maks tilskudd 200 000 kroner. For større
nærmiljøanlegg, eller anlegg som bygges ut i etapper, kan dette beløpet
ytes inntil tre ganger. Midlene for 2004 vil bli fordelt i juni til
slike anlegg for inneværende år, men i 2005 vil det igjen bli mulighet
å søke om støtte til slike anlegg, sier Olsen.

Anleggene må være forankret i kommunens plan for ?Idrett og fysisk aktivitet?

Følgende definerte anlegg er søknadsberettiget:

1. Flerbruksflater
2. Skilek-anlegg
3. Skateboardbaner / Rullebrettbaner
4. Inline hockey
5. Små hoppbakker og skibakker
6. Tursti og turløyper som er lengre enn 500 meter
7. utendørs klatre- og buldrevegger
8. Ballbinger
9. Ballvegger
10. Streetbasket-anlegg
11. BMX / Offroad / trick / ferdighetsløype
12. Mobil eller permanent kunstisflate (1200 kvm-2400 kvm)
13. Nærmiljøkart
14. Vanningsanlegg til løkker / flerbruksflater
15. Sandvolleyballbaner
16. Faste bordtenningsbord
17. Godkjente minimålbur
18. Nettsstativ
19. Stativ for basketball
20. Lysanlegg og vant

Spørsmål om ordningen kan rettes til Jan Petter Olsen i Østfold fylkeskommune, på telefon 69 11 74 61.