”Østfold-bok” utgitt på prestisjeforlag

Et Østfold-ledet prosjekt var utgangspunktet for en nypublisert bok om folkehelse, empowerment og planlegging, som planprofessor Roar Amdam står bak.

Boka ligger nå inne på Amazon sin liste over beste publiserte empowerment-bøker.

–Det er selvsagt noe jeg er veldig glad for og tolker som en anerkjennelse. Det har mye å si for aksepten av boka, sier Amdam.

Det var HEPRO-prosjektet som var ledet av Østfold fylkeskommune, som ga ham inspirasjon til å skrive boka. Den er bare trykket på engelsk under navnet ”Planning in Health Promotion Work”. Boka er utgitt på det prestisjefylte forlaget Routledge – kjent for kun å publisere litteratur av ytterste kvalitet.

–Når forlaget i tillegg er stort, betyr det at forlaget når ut med boka til alle deler av verden, sier forfatteren.

Amdam jobber til daglig på Høgskulen i Volda, men var en av de faglige ekspertene som bisto HEPRO-prosjektet. I boka trekker han frem gode eksempler fra Vejle (Danmark), Poznan (Polen) og Sønderborg (Danmark).

Relevant for folkehelsemiljøet

I følge Amdam er både teoretisk og praktisk planlegging dominert av instrumentelle ovenfra og ned-tilnærminger. Her fremstår ofte planleggeren som eksperten som kjenner samfunnets behov og hvilke virkemidler som kan brukes til å tilfredsstille disse. Denne tilnærmingen er sterkt kritisert blant annet for å gjøre folk og lokalsamfunn til klienter. Mange argumenterer for en mer nedenfra-opp-tilnærming, der deltagelse, kommunikasjon og engasjement vektlegges.

–Boka drøfter hvordan disse to tilnærmingene kan kombineres i teori og praksis og bidra til individuell og kollektiv kapasitetsbygging (empowerment). En slik kombinasjon er ikke minst viktig i folkehelsearbeidet der det å ta mer ansvar for egen helse er et overordnet mål, sier Amdam.

Han mener det norske folkehelsearbeidet har et stort forbedringspotensial i planlegginga.

–Folkehelsearbeidere har en tendens til å hevde at de praktiserer nedenfra og opp-planlegging, mens de i praksis gjør det motsatte. Derfor bør folkehelsemiljøet, og andre som driver plan- og utviklingsarbeid, lese boka og reflektere over hvordan reell empowerment-planlegging kan praktiseres i deres organisasjoner, sier Amdam.

Internasjonal relevans
Amdam mener at boka er aktuell i andre land enn bare Norge.

–Personer og nasjoner som er godt forankret i den instrumentelle ekspertdrevne planleggingen, vil nok finne boka enten lite relevant eller til dels kontroversiell. Men boka har et universelt budskap og handler dypest sett om hvordan vi bør arbeide for å sikre at ansvaret for folk sin helse deles mellom enkeltindivider og samfunnet. Dette er en debatt som bør være relevant i alle styresett, understreker han.

Amdam påpeker at det er mange store og brede bøker om planlegging og folkehelse, og boka er ikke laget for å konkurrere med disse. Hensikten er å supplere de med en tilnærming til planlegging der instrumentell og kommunikativ planlegging blir kombinert i en empowerment-modell.

Interesserte kan bestille boka her:
http://www.routledge.com/books/details/9780415583671/

http://www.amazon.co.uk/Planning-Health-Promotion-Work-Empowerment/dp/B004OBZYT8

http://www.amazon.com/Planning-Health-Promotion-Work-Empowerment/dp/0415583675

Bilde: Roar Amdam ved Høgskulen i Volda har gitt ut en fagbok på et prestisjeforlag med utgangspunkt i et prosjekt ledet av Østfold fylkeskommune