I Sverige er det blitt en folkebevegelse. Nå er livskaféer også kommet til Østfold.

I kaféene arbeider pensjonister med å fremme egen helse og livskvalitet gjennom å påvirke vaner og mønstre i hverdagen. I nabolandet er det blitt utdannet mer enn 900 sirkelledere. Over 10 000 eldre har så langt deltatt.

Livskaféene dreier seg om å bygge bro mellom det man vet er gode vaner og det man virkelig gjør. Ved hjelp av en enkel metode prøver deltagere ut forandringer i eget liv og vurderer resultatene av disse endringene. Gjennom å fokusere på ressurser og muligheter i et hyggelig fellesskap, styrkes opplevelsen av å være aktiv og kunne påvirke egen situasjon og helse.

I livskaféene arbeides det med et av fire områder som er viktige for at man skal kunne ha en god og sunn alderdom:

· At vi opplever sikkerhet og trygghet i hjemmet
· At vi har et godt sosialt nettverk
· At vi har god ernæring
· At vi holder oss fysisk aktive

Pensjonister samles i grupper på 8 – 12 for videre samtale om temaene med hjelp av et arbeidshefte. Den enkelte får med seg en oppgave hjem der man må kartlegge sin egen situasjon. På neste møte er det oppsummering av hva en har funnet ut, så er det en gjennomgang av temaet ved en fagperson. Opplegget går over cirka sju måneder med et møte i måneden.

På hver Livscafe legges det vekt på at en skal ha det hyggelig, spise sammen, og forhåpentligvis oppleve at dette er noe som kan gi mening.

Ønsker du å være med? Kontakt Østfoldhelsa for mer informasjon.