Østfoldhelsa har siden 1997 med jevne mellomrom gjennomført helseprofiler i befolkningen. Det er en form for undersøkelse der innbyggerne selv gir uttrykk for hvordan de ser på sin egen helse, hvordan de trives i hverdagen og hvordan de opplever miljøet de lever i. Les mer om de ulike undersøkelsene her:

· Østfold Helseprofil 1997
· Helse i grenseregionen 1999
· Østfoldhelsa 2004
· HEPRO-undersøkelsen / Norgesprofilen 2007
· Østfoldhelsa 2008
· Østfoldhelsa 2011-2012. Fylkesrapporten
· Østfoldhelsa 2011-2012. Kommunale rapporter