Ønsker du å spille bowls, eller simpelthen komme og prøve spillet? I så fall kaster du deg med på en Østfold-bølge. Ingen andre fylker i landet har tilsvarende oppslutning. Tiltaket er en del av prosjektet Friske seniorer i Østfold, som ledes av Bowls Norge med støtte fra Helsedirektoratet.

Kontakt en av de mange bowlsklubbene i Østfold. Du finner mer informasjon om dem på Facebook-siden Friske seniorer i Østfold.

På under to år har bowls spredt seg i fylket. I dag har 17 av 18 av Østfoldkommuner aktiviteten. Over 300 personer spiller regelmessig. Alle kan spille carpet-bowls, selv om man sitter i rullestol eller har andre utfordringer. Ved siden av at carpet-bowls skal bidra til fysisk aktivitet, er det lagt stor vekt på de sosiale møteplassene. Flere steder inviterer man til bowlskafé, og det er lagt inn hyggelige pauser med kaffe og noe å bite i.

Det er flere former for bowls. Carpet er engelsk for teppe, og innebærer at denne typen spilles på innendørs matter. I England er det like vanlig å spille bowls utendørs på lengre baner. Carpet-bowls har derimot som fortrinn at mattene er litt kortere, og derfor kan spilles innendørs i litt større forsamlingslokaler. På den måten blir det en helårs-aktivitet, som ikke er uvesentlig i vinterlandet Norge.

Hva er egentlig Carpet Bowls?

  • Carpet Bowls er et Boccialignende kulespill
  • Spillet har tradisjonsrike røtter tilbake i England
  • Teppets mål er 9,14 m gange 1,83 (engelske mål)
  • Man spiller med kuler som veier ca 700 g. og kulene er tyngre på den ene siden, dette gjør at kulene curler.
  • Spillet går ut på å trille kula på teppet. I andre enden ligger en målkule det er om å gjøre å komme nærmest. Det spilles med to lag mot hverandre.
  • Carpet Bowls utfordrer balansen
  • Carpet Bowls byr på bøy og tøy
  • I løpet av en 2 timers økt med Carpet Bowls går man ca. 2000 skritt

Du kan lese mer om prosjektet «Friske seniorer i Østfold» her