Kortet fungerer som et klippekort innenfor fem kategorier: kino, museum/teater/konsert, idrettsarrangementer, badeland og annet. Kortet gir flere gratis besøk per år i hver kategori for den som har kortet, sammen med en venn eller et familiemedlem. Ungdommens bystyre som består av barn og unge fra alle grunnskolene i Moss, har valgt ut aktuelle tilbud, sammen med kommunalavdeling for oppvekst og kultur. Etter hvert har brukernes ønsker og behov påvirket kortes sammensetning av tilbud.

Kulturopplevelsene- og aktivitetene bidrar til å gi de unge kunnskap, ferdigheter og mestringsopplevelser. Økt tilgang til disse møteplassene kan være med på å redusere sosial ulikhet og være helsefremmende for de barna det gjelder.

Barn og unge bør derfor ha mulighet til å delta i kultur og fritidsaktiviteter uavhengig av kulturell- og sosioøkonomisk bakgrunn eller kvalifikasjoner.

Opplevelseskortet bidrar til å gi barn som vokser opp i en familie med lav inntekt samme mulighet til å delta på aktiviteter som andre barn.

Moss kommune er den første av østfoldkommunene som gir dette tilbudet.

Opplevelseskortet er et samarbeid mellom Moss kommune, NAV og flere ulike kulturaktører.

Tiltaket er kontinuerlig og halvårlig evaluert av alle involverte parter; brukere av kortet, tilbydere av aktiviteter, NAV og kommunen. Kartlegging av besøk på kulturaktiviteter har inngått som en viktig del av evalueringen. Det er foretatt en kartlegging av hvordan brukerne opplever ordningen og hvilke tilbud de ønsker inn i ordningen. Les her om hva deltagere har svart NAV på spørsmål om hva har det betydd for deg/familien å få opplevelseskortet: