Familiens hus i Våler

Våler kommune har etablert Familiens Hus for å styrke det forebyggende arbeidet med familier. De har mottatt støtte fra de regionale folkehelsemidlene.

Våler kommune har etablert Familiens hus for å drive helsefremmende og forebyggende arbeid med rettferdig fordeling av helse og trivsel som ledestjerne. Familiens Hus er en samhandlingsmodell for kommunale tjenester som skal ivareta fysisk og psykisk helse hos gravide, barn, unge og deres familier. I Familiens Hus er tjenester som åpen barnehage, jordmor, helsestasjon for barn og unge, fysioterapeut, ergoterapeut og psykiatriske sykepleiere samlet. Målet er å jobbe helhetlig, støttende og utvikle tilbud som passer for den enkelte familie. Tilbudet skal være lett tilgjengelig.

Familiens hus i Våler skal være tilpasset kommunens befolkning. Arbeidet skal ha fokus på hva som er viktig for den enkelte og vil legge vekt på brukermedvirkning. Senteret skal også samarbeide med lokale organisasjoner og ressurspersoner. Det er særlig behov for innsats for å bedre sosiale nettverk, deltakelse og sosial støtte i samfunnet. I tillegg er ernæring, fysisk aktivitet, tobakk, alkohol, samt rus, skader, ulykker og vold og psykisk helse, sentrale utfordringer.

Forebyggende arbeid i regi av Familiens Hus kan være med på gi barn en god start, fremme barn og ungdommers helse, gi økt innsats i arbeidslivet og bidra til en aktiv, sunn og trygg aldring. Dette er viktige helsefremmende gevinster som både samfunn og individ er tjent med.

– Familiens Hus er et viktig tilbud til Vålers befolkning, sier Eline Uthus,

virksomhetsleder i Våler kommune. Familiens hus gjør det enklere for folk å få samordnet hjelp og støtte på et tidlig tidspunkt. Dette er med på å forebygge slik at vanskelighetene ikke vokser seg så store.