Delte ut tre millioner folkehelsekroner

Det skal satses på folkehelsa i de to nye storkommunene. Det likte fylkeskommunen som i dag bevilget over en halv million kroner til kompetanseoppbygging i nye Indre Østfold og Moss kommuner.

I tillegg mottok 13 øvrige kommuner støtte. Alt fra utstyrssentraler i Skiptvet til skolehager i Halden og Råde og integreringsarbeid i Eidsberg fikk tildeling.

– Dette er en av de morsomste sakene vi behandler. Det kommer utrolig mange gode søknader fra kommunene, og for første gang deler vi ut tre millioner. Tidligere har vi innvilget 1,8 millioner, og dermed så ser vi også at antallet søknader har vokst veldig. Det sier styreleder i Østfoldhelsa Inger-Christin Torp.

Hun får støtte av kollega Elin Johanne Tvete som leder opplæringskomiteen.

– Kommunene har et stort og uforløst utviklingspotensial. Når de får tilgang på prosjektmidler, så ser vi at kreativiteten blomstrer. En av de mest spennende søknadene kommer fra Sandesundveien skole i Sarpsborg som nå ønsker å lære av de gode erfaringene fra nærmiljøarbeidet på Alvimhaugen skole i samme by. De mottok derfor hele 500.000 kroner til satsingen, sier hun.

Fylkeskommunen mottok totalt 41 søknader på til sammen 7,9 millioner kroner. Kommunene gikk inn med en egenandel som var like stor.

Følgende prosjekter mottok støtte:

1. Nye Moss kommune: Folkehelsearbeid i «Nye Moss», tildelt 130.000

2. Nye Indre Østfold kommune: Indre Østfoldmodell for folkehelsearbeid, tildelt kr 385.000

3. Fredrikstad kommune: Gratis fritidsaktivitet for alle! Filmproduksjon, tildelt kr 135.000

4. Eidsberg kommune: Helsefremmende barnehager, tildelt kr 250.000

5. Aremark kommune: Sunn ungdom gir god livskvalitet, tildelt kr 120.000

6. Halden kommune: Helsefremmende skoler og barnehager i Halden, tildelt kr 240.000

7. Råde kommune: Helsefremmende barnehager og grunnskoler, tildelt kr 70.000

8. Sarpsborg kommune: Nærmiljøhuset mot 2020, tildelt kr 90.000

9. Våler kommune: Uro – et samarbeidsprosjekt mellom Våk skole og Familiens hus,
tildelt kr 70.000

10. Trøgstad kommune: Båstad barnehage – Gjenoppbygging av Blåbærlia, tildelt kr 40.000

11. Sarpsborg kommune: Fargerik brobygging, tildelt kr 500.000

12. Eidsberg kommune: I jobb – et godt integreringsarbeid, tildelt kr 200.000

13. Moss kommune: Sykkelparkering ved grunnskolene Reier, Refsnes, Nøkkeland, Krapfoss og Bytårnet, tildelt kr 120.000

14. Rygge kommune: Positivt hode med treningsglede som metode, tildelt 215.000

15. Skiptvet kommune: Stolpejakt i Skiptvet, tildelt kr 50.000

16. Skiptvet kommune: Skiptvet utstyrssentral, tildelt kr 50.000

17. Halden kommune: Skolehage – Utvidelse av eksisterende parsellhage «Åpen hage» for Os skole, tildelt kr 20.000

18. Råde kommune: Skolehage – Parsellhage, Spetalen barneskole, tildelt kr 35.000

19. Marker kommune: Aktivitetsplass – del av folkehelsesti, tildelt kr 80.000

20. Rømskog kommune: Trimapparater i utmark, tildelt kr 10.000

21. Halden kommune: Parsellhage / Sosial møteplass på Os, tildelt 90.000

22. Sarpsborg kommune: Byhagen i sentrum, tildelt kr 100.000