Østfold Idrettskrets er en partner i Østfoldhelsa, og representerer den største frivillige aktøren i fylket. De bedriver et utstrakt folkehelsearbeid som du kan lese mer om her: